Európsky parlament umožní členským štátom zakázať geneticky modifikované plodiny na svojom území

gmo
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európsky parlament v utorok schválil legislatívny návrh, ktorý umožní členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území kultiváciu plodín obsahujúcich geneticky modifikované organizmy, a to aj v prípade, že boli schválené na úrovni EÚ. Smernica, na ktorej znení sa Parlament neformálne dohodol s Radou v decembri, bola pôvodne predložená už v roku 2010. Legislatívny proces však kvôli nezhodám medzi členskými štátmi uviazol na štyri roky v slepej uličke.

“Táto dohoda poskytne viac flexibility členským štátom, ktoré si želajú obmedzenie kultivácie geneticky modifikovaných plodín na svojom území. Bude však tiež usmerňovať debatu medzi zástancami a odporcami geneticky modifikovaných plodín, ktorá nie je ani zďaleka na konci,” uviedla parlamentná spravodajkyňa legislatívnych zmien Frédérique Ries (ALDE, BE).

“Pokiaľ ide o ďalší postup, vkladám svoju dôveru do formálneho prísľubu predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera, že posilní demokratický proces s povoľovaním geneticky modifikovaných organizmov v Európe a zaistí, že výskum bude skutočne nezávislý,” dodala.

Text smernice, na ktorom sa parlamentní vyjednávači dohodli so zástupcami ministrov EÚ, bol v pléne schválený pomerom hlasov 480 (za): 159 (proti): 58 (zdržalo sa hlasovania).

Posúdenie a riadenie rizika

Nové pravidlá umožnia členským štátom zakázať geneticky modifikované organizmy (GMO) z dôvodov súvisiacich s politikou v oblasti životného prostredia, a to nad rámec zdravotných a environmentálnych rizík, na ktoré môže pri posudzovaní poukázať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Členské štáty však budú môcť zakázať geneticky modifikované plodiny aj z iných dôvodov, napríklad požiadaviek v oblasti územného plánovania, sociálno-ekonomických dopadov, v snahe o predchádzanie neúmyselnej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v iných produktoch, ako aj cieľov poľnohospodárskej politiky. Zákaz by sa mal týkať aj skupín geneticky modifikovaných organizmov definovaných plodinou alebo vlastnosťami.

Predtým, ako bude môcť členský štát pristúpiť k obmedzeniu alebo zákazu kultivácie akejkoľvek geneticky modifikovanej plodiny na svojom území, súhlas s takýmto opatrením bude môcť v rámci postupu, ktorý predpokladá nová legislatíva, vyjadriť aj dotknutá spoločnosť, ktorá stojí za žiadosťou o povolenie. Členský štát však môže prijať obmedzenie kultivácie aj jednostranne, teda aj v prípade, že s ním dotknutá spoločnosť nesúhlasí.

Kukurica MON810 je v súčasnosti jedinou geneticky modifikovanou plodinou, ktorá sa pestuje v Európskej únii. Geneticky modifikované zemiaky Amflora zakázal po prvotnom súhlase zo strany Európskej komisie Všeobecný súd EÚ v roku 2013.

Viac..  Europoslanci požadujú opatrenia na zastavenie rastu cien energií

Nárazníkové zóny na predchádzanie cezhraničnej kontaminácii

Členské štáty by tiež mali zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii iných produktov geneticky modifikovanými plodinami, a venovať osobitnú pozornosť snahám o zabránenie cezhraničnej kontaminácii, uvádza sa v schválenom texte.

Reakcie slovenských poslancov

“Členský štát získa možnosť výslovne požiadať podnik, ktorý chce uviesť GMO na európsky trh, aby tak v žiadnom prípade nerobil v rámci jeho hraníc. Dôležité je, že tým získa oveľa širší manévrovací priestor a väčšiu právnu istotu ak bude chcieť zakázať pestovanie GMO na svojom území,” uviedla poslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, SK).

“Veľká väčšina občanov Európy nesúhlasí s používaním GMO pre ľudí. Je dobré, že sme v tomto hlasovaní posilnili väčšiu právnu istotu členských štátov, ktoré sa o zavedení GMO na svojom území môžu rozhodnúť sami,” uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

“Plne podporujem, aby členské štáty mali možnosť obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO aj z iných dôvodov ako sú len environmentálne kritéria. Podporujem aj zavedenie “povinných pravidiel”, ktoré by mali zamedziť tomu, aby sa GMO plodiny pestované v určitých krajinách nerozšírili do susediacich krajín, ktoré GMO nepestujú,” uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

“Je dôležité, aby zostal naďalej v platnosti  vedecky podložený systém udeľovania povolení v rámci EÚ. Taktiež som presvedčený, že hlavnou prioritou v oblasti pestovania GMO by malo byť i dôsledné posudzovanie bezpečnosti a posilnenie systému monitorovania,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

“Vďaka novej smernici nebudú o pestovaní GMO rozhodovať iba európski experti, ale aj samotné členské štáty. Túto úpravu vítam, keďže o účinkoch GMO na naše zdravie nemáme dostatočné informácie. Je tiež veľmi dôležité, aby GMO potraviny boli viditeľne označované, a aby slovenskí občania mali prehľad o lokalitách, kde sa pestujú,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima, oteplovanie

Zmena klímy: Europoslanci očakávajú od konferencie COP26 zvýšenie globálnych ambícií

Európsky parlament vo štvrtok vyzval na rýchlejšie zavádzanie klimatických opatrení na celom svete a zdôraznil, …