EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Komisia uverejnila správu o výsledkoch rokovaní o TTIP
Cecilia Malmströmová
komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová. PHOTO: © European Union 2015 EP.

Komisia uverejnila správu o výsledkoch rokovaní o TTIP

Cecilia Malmströmová
komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová. PHOTO: © European Union 2015 EP.

Členské štáty EÚ požiadali Komisiu, aby do rokovaní o TTIP zahrnula aj problematiku ochrany investícií a ISDS.

V týchto smerniciach na rokovania (známych ako „mandát“, ktorý bol zverejnený) o TTIP sa predpokladá, že do nich bude zahrnutá aj ochrana investícií a urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS) za predpokladu, že je splnených niekoľko podmienok. Treba teda pripomenúť, že rozhodnutie o tom, či problematika ISDS bude alebo nebude zahrnutá do rokovaní, sa prijme počas ich záverečnej fázy.

Rokovania o ochrane investícií v rámci TTIP boli pozastavené a pokračovať budú až vtedy, keď Komisia dospeje k názoru, že jej nové návrhy okrem iného zaručujú, že právomoci súdov v členských štátoch EÚ nebudú obmedzované osobitnými režimami urovnávania sporov medzi investorom a štátom.

S ohľadom na výrazný záujem verejnosti o ochranu investícií a ISDS v rámci TTIP Komisia zorganizovala v období od 27. marca do 13. júla 2014 verejnú konzultáciu. Konzultácia mala za cieľ získať reakcie na otázku, či sa navrhovaným postupom EÚ dosiahne správna rovnováha medzi ochranou investorov a zaručením práva a schopnosti EÚ a jej členských štátov regulovať vo verejnom záujme. Urovnávanie sporov medzi investormi a štátom prostredníctvom medzinárodného arbitrážneho konania nie je ničím novým. Doložky o ňom sú zahrnuté vo vyše 1 400 investičných zmluvách, ktoré uzavreli členské štáty EÚ, a približne 3 000 zmluvách uzavretých celosvetovo.

V roku 2009 boli na základe Lisabonskej zmluvy na EÚ prenesené právomoci v oblasti ochrany investícií. Komisia odvtedy vyvinula značné úsilie s cieľom zreformovať existujúci systém ochrany investícií a ISDS. Navrhovaný prístup EÚ sa podstatne líši od prístupu, ktorý je zakotvený v 3 000 existujúcich zmluvách a ktorý obsahuje tradičné doložky o ochrane investícií a ISDS, z ktorých mnohé pochádzajú ešte zo 60., 70. a 80. rokov minulého storočia. EÚ zaviedla modernizované ustanovenia o ochrane investícií a ISDS vo svojich obchodných dohodách s Kanadou (CETA)a Singapurom. Ustanovenia o ochrane investícií a ISDS v dohode CETA a dohode so Singapurom spĺňajú najvyššie normy transparentnosti, primeranosti a zodpovednosti. Tento prístup zároveň vychádza aj z úspešných snáh EÚ v rámci OSN, ktorých cieľom malo byť vytvorenie prvého systému globálnych pravidiel transparentnosti pre ISDS v rámci komisie UNCITRAL.

Európska komisia uverejnila svoju analýzu takmer 150 000 reakcií na online konzultáciu o ochrane investícií a urovnávaní sporov medzi investorom a štátom (ISDS) v transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). V rámci konzultácie Komisia žiadala verejnosť, aby sa vyjadrila k možným spôsobom ochrany investícií a urovnávania investičných sporov medzi súkromnými investormi a vládami štátov. Kľúčovou otázkou konzultácie bolo, či sa navrhovaným postupom EÚ v oblasti TTIP dosiahne správna rovnováha medzi ochranou investorov a zaručením práva a schopnosti EÚ regulovať vo verejnom záujme.

Viac..  Brusel po vražde Kuciaka preverí eurofondy, vyhlásil eurokomisár Oettinger

Správa Komisie obsahuje podrobnú analýzu všetkých doručených reakcií. Komisia teraz prediskutuje ďalšie kroky s Európskym parlamentom, členskými štátmi EÚ a ostatnými zainteresovanými stranami, ktoré o problematiku prejavili záujem, vrátane mimovládnych organizácií, podnikov, odborových organizácií, spotrebiteľských organizácií a akademickej obce.

„Z konzultácie jasným spôsobom vyplýva, že verejnosť je voči nástroju ISDS veľmi skeptická,“ podotýka komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.

„Pred tým, ako v tejto oblasti vypracujeme prípadné politické odporúčania, musíme o ochrane investícií a ISDS v rámci TTIP zorganizovať s vládami členských krajín EÚ, Európskym parlamentom a občianskou spoločnosťou otvorenú a úprimnú diskusiu. Diskusia bude prvým bezprostredným krokom po uverejnení tejto správy.Zároveň treba poznamenať, že v oblastiach, ktoré možno reformovať, došlo v rámci konzultácie ku konštruktívnym návrhom. V rámci dialógu sa na ne bližšie zameriame. Zároveň musíme nejakým spôsobom zohľadniť skutočnosť, že krajiny EÚ už majú podpísaných 1 400 dvojstranných dohôd tohto druhu, z čoho niektoré pochádzajú ešte z 50. rokov minulého storočia,“ dodala komisárka Malmströmová.

„Veľká väčšina týchto dohôd neobsahuje také druhy záruk, aké by EÚ rada videla. Problematika dostatočných záruk bude zároveň musieť byť dôležitým prvkom našich úvah o čo najlepšom vyriešení otázky ochrany investícií v dohodách EÚ, pretože ak by sme tieto ustanovenia nenahradili ustanoveniami modernejšími, znamenalo by to, že tie zastarané zostanú v platnosti – a s nimi pretrvajú aj všetky legitímne obavy, ktoré tieto zastarané ustanovenia v posledných mesiacoch vyvolávajú,“ zdôraznila komisárka.

„A dovoľte mi ubezpečiť vás o tom, že Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo, o ktorom Európska komisia bude rokovať a ktoré predloží na ratifikáciu, bude dohodou, z ktorej budú profitovať občania – bude dobrá pre rast a pre vytváranie pracovných miest tu v Európe. Bude to dohoda, ktorou sa posilní vplyv Európy vo svete a ktorá nám pomôže chrániť si naše prísne štandardy. Európska komisia by nikdy čo i len neuvažovala o dohode, ktorá by znižovala naše štandardy alebo obmedzovala právo našich vlád na právnu reguláciu. Také niečo by nikdy nedopustili ani členské štáty EÚ ani Európsky parlament“, uviedla Cecilia Malmströmová.

Podrobné informácie o správe

O ram

Odporúčame pozrieť

Erasmus

Program Erasmus+ sa rozširuje o nové ponuky

Erasmus+, jeden z ikonických a najúspešnejších programov EÚ, rozširuje svoje mobilitné akcie o elektronickú ponuku, …