Parlament odsúdil útoky na slobodu médií a právny štát v Turecku

parlament
Európsky parlament. PHOTO: Flickr.

Parlament prostredníctvom uznesenia vyzval na poskytnutie podrobných a transparentných informácií o obvineniach proti obžalovaným, ako aj plný prístup obžalovaných k usvedčujúcim dôkazom a dodržanie ich práva na obhajcu. Poslanci tiež žiadajú riadne preskúmanie týchto prípadov s cieľom bezodkladne a bez odôvodnených pochybností preukázať, či sú vznesené obvinenia pravdivé.

Proces rozširovania

Parlament v uznesení vyjadril znepokojenie nad odvracaním sa Turecka od demokratických reforiem a nízkou mierou tolerancie vlády v Ankare voči verejným protestom a kritickým médiám. Poslanci preto vyzvali tureckú vládu, aby sa naliehavo venovala otázke slobody médií a zabezpečila primeraný právny rámec, ktorý zaručí pluralitu médií v súlade s medzinárodnými normami.

Predvstupová pomoc

Poslanci tiež poukázali na závery Rady zo 16. decembra 2014, ktoré predpokladajú väčšie prepojenie medzi finančnou pomocou v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) na roky 2014 – 2020 a celkovým pokrokom dosiahnutým pri vykonávaní predvstupovej stratégie, vrátane dodržiavania základných práv a slobôd. Parlament v tejto súvislosti vyzval, aby sa v rámci nástroja predvstupovej pomoci venovala väčšia pozornosť nezávislým médiám.

Viac..  Ivan Štefanec: Vyzývame Európsku komisiu, aby podporila online platformu ECIPES27, ktorá má pomôcť prekonať dôsledky pandémie

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …