Cecilia Malmstrӧm. PHOTO: © European Union 2015

Komisia plní sľub transparentnosti. Právne texty o TTIP sú on-line


Cecilia Malmstrӧm. PHOTO: © European Union 2015
Cecilia Malmstrӧm. PHOTO: © European Union 2015

Európska komisia zverejnila návrhy právnych textov týkajúcich sa transatlantickej obchodnej a investičnej dohody známej pod skratkou TTIP. Týmto krokom Komisia splnila záväzok k väčšej transparentnosti.

“Som rada, že sme na začiatku roka jasne demonštrovali náš záväzok spred viac ako mesiaca, ktorý sa týkal väčšej transparentnosti. Zverejnenie našich osobitných právnych návrhov v súvislosti s TTIP udá ďalšie prvenstvo v obchodnej politike EÚ,” povedala Cecilia Malmstrӧmová, komisárka EÚ pre obchod.

Texty obsahujú záväzky, ktoré by EÚ rada videla v časti dohody týkajúcej sa regulácie a pravidiel. V ôsmich návrhov sú pokryté súťaže, bezpečnosť potravín a zdravia zvierat a rastlín, ale aj colná problematika, technické prekážky obchodu, malé a stredné podniky či urovnávanie prípadných sporov. Zároveň boli zverejnené pozičné dokumenty TTIP, vysvetľujúce prístup k strojárstvu, k vozidlám a k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja EÚ.

Viac..  Rada sa dohodla na pozícii k implementácii reforiem Bazilej III

Za cieľom zlepšiť prístupnosť k on-line dokumentom spustila Komisia „Sprievodcu čitateľa“, ktorý vysvetľuje, čo znamenajú jednotlivé texty. Vydal sa tiež slovník pojmov a skratiek, ale aj rad informačných listov, ktorých cieľom je objasniť čo je v stávke v každej časti TTIP a aké ciele definuje EÚ v každej oblasti.

Publikácia textov bola vo všeobecnosti prvým prípadom, kedy Komisia zverejnila konkrétne právne návrhy EÚ pri rokovaniach o bilaterálnych obchodných dohodách. On-line už bola zaslaná škála otázok. V súlade so záväzkom väčšej transparentnosti má Komisia v úmysle zverejniť ďalšie texty a návrhy v priebehu rokovaní.

Zverejnené dokumenty v anglickom jazyku nájdete TU.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Hojsik

Martin Hojsík: Vláda má rok na to, aby ukázala, že to s transparentnosťou myslí skutočne vážne

Netransparentný výber predsedov okresných úradov a riadiacich pozícií vo viacerých štátnych podnikoch je dôkazom, že …