Anna Záborská. PHOTO: © European Union 2014

Záborská: Výbor FEMM schválil kontroverznú správu o rovnosti medzi mužmi a ženami

Anna Záborská. PHOTO: © European Union 2014
Anna Záborská. PHOTO: © European Union 2014

Výbor Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) dnes schválil návrh správy belgického poslanca Marca Tarabellu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013. Text správy označuje sexuálne a reprodukčné práva za základné ľudské práva a presadzuje ľahký prístup k umelému ukončeniu tehotenstva na európskej úrovni.

“Ženský výbor v tejto otázke prekročil kompetencie Európskeho parlamentu. Oblasť zdravotnej starostlivosti totiž patrí do právomoci členských štátov. Žiaľ, ani moje pozmeňovacie návrhy, ani návrhy kolegov, ktoré sa snažili vypustiť z textu aspoň jeho najnezmyselnejšie časti, neboli prijaté,” uviedla po hlasovaní slovenská europoslankyňa Anna Záborská, ktorá je už tretie volebné obdobie členkou ženského výboru.

V záverečnom hlasovaní výbor správu schválil v pomere 24 hlasov za, 9 proti a 2 poslanci sa zdržali. Znamená to, že o správe bude hlasovať plénum Európskeho parlamentu. Očakáva sa, že voči jej prijatiu sa zdvihne rovnako silná vlna odporu občanov, ako to bolo pred rokom v prípade správy poslankyne Estrela. Tú nakoniec Európsky parlament neschválil. “Naopak, namiesto správy prijal uznesenie, podľa ktorého tieto otázky patria do výlučnej kompetencie členských štátov,” pripomenula Anna Záborská.

Viac..  V roku 2022 sa budú naši europoslanci venovať klíme, ochrane podnikateľov či ľudským právam

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rodová rovnosť: Ľahší prístup žien na trh práce, odstránenie platových rozdielov

Poslanci v stredu prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby prijali konkrétne …