Anna Záborská. PHOTO: © European Union 2014

Záborská: Výbor FEMM schválil kontroverznú správu o rovnosti medzi mužmi a ženami


Anna Záborská. PHOTO: © European Union 2014
Anna Záborská. PHOTO: © European Union 2014

Výbor Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) dnes schválil návrh správy belgického poslanca Marca Tarabellu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013. Text správy označuje sexuálne a reprodukčné práva za základné ľudské práva a presadzuje ľahký prístup k umelému ukončeniu tehotenstva na európskej úrovni.

“Ženský výbor v tejto otázke prekročil kompetencie Európskeho parlamentu. Oblasť zdravotnej starostlivosti totiž patrí do právomoci členských štátov. Žiaľ, ani moje pozmeňovacie návrhy, ani návrhy kolegov, ktoré sa snažili vypustiť z textu aspoň jeho najnezmyselnejšie časti, neboli prijaté,” uviedla po hlasovaní slovenská europoslankyňa Anna Záborská, ktorá je už tretie volebné obdobie členkou ženského výboru.

V záverečnom hlasovaní výbor správu schválil v pomere 24 hlasov za, 9 proti a 2 poslanci sa zdržali. Znamená to, že o správe bude hlasovať plénum Európskeho parlamentu. Očakáva sa, že voči jej prijatiu sa zdvihne rovnako silná vlna odporu občanov, ako to bolo pred rokom v prípade správy poslankyne Estrela. Tú nakoniec Európsky parlament neschválil. “Naopak, namiesto správy prijal uznesenie, podľa ktorého tieto otázky patria do výlučnej kompetencie členských štátov,” pripomenula Anna Záborská.

Viac..  M. Šimečka vyzýva Mikulca na okamžitú nápravu hraničných kontrol s Českom a Rakúskom

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rodová rovnosť: Ľahší prístup žien na trh práce, odstránenie platových rozdielov

Poslanci v stredu prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby prijali konkrétne …