Janis Reirs. PHOTO: © European Union 2015

Lotyšské predsedníctvo si dalo za cieľ spustiť investičný plán v dohľadnej dobe

Janis Reirs. PHOTO: © European Union 2015
Janis Reirs. PHOTO: © European Union 2015

Lotyšský minister financií Janis Reirs sa za účelom výmeny názorov stretol s členmi hospodárskeho a menového fondu Európskeho parlamentu.

Diskusia bola zameraná na celkový hospodársky rast v Európskej únii a nevyhnutnú realizáciu premyslenej hospodárskej, finančnej a fiškálnej politiky. Jedným z bodov diskusie bolo aj zavedenie investičného plánu pre Európu do praxe hneď ako to bude možné.  

Ako hlavné smery, ktoré charakterizujú spoluprácu hospodárskeho a menového fondu s poslancami lotyšského predsedníctva sú konkurencieschopnosť, investície, správa ekonomických záležitostí, banková únia, ale aj regulácia finančného trhu či otázky daňovej politiky.

“Lotyšsko sa ako predsednícka krajina v Rade EÚ bude usilovať o to, aby bol investičný plán funkčný v blízkom termíne. Čo sa týka tohto problému, očakávame úzku spoluprácu medzi zainteresovanými stranami a konštruktívne dialógy so všetkými partnermi,” zdôraznil minister financií Janis Reirs vo svojom prejave poslancom.

Viac..  Národná banka Slovenska upozorňuje na stránku ekrona.com

Minister poznamenal, že by sa Európa mala stať konkurencieschopnejšou a mala by byť schopná dosiahnuť rast. Podľa neho by budúce investície mali byť poskytnuté pre nové, rozvojové odvetvia priemyslu a služieb. “Len prostredníctvom rozvoja konkurencieschopného odvetvia priemyslu a služieb môžeme podporiť tvorbu pracovných miest, a tým zaistiť sociálnu súdržnosť,” povedal minister Reirs.

Počas svojho predsedníctva bude povinnosťou Lotyšska zabezpečiť hladké fungovanie nedávno spustených mechanizmov bankovej únie. V systéme daňovej politiky bude prioritou vývoj právnych predpisov obmedzujúcich daňové úniky alebo agresívne daňové plánovanie.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

PREHĽAD: Čo čaká poslancov Európskeho parlamentu v prvej polovici roku 2020?

EÚ pracuje na celej škole legislatívnych návrhov, ktoré majú za cieľ zlepšiť životy jej občanov. …