Briti dostali zelenú pre kogeneračnú elektráreň. Komisia schválila finančnú pomoc


PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia po dôkladnom prešetrení rozhodla, že navrhovaný grant pre Spojené kráľovstvo na výstavbu kogeneračnej elektrárne je v súlade s pravidlami štátnej pomoci. Komisia došla k záveru, že projekt podporuje environmentálne a energetické ciele Únie. Zároveň nedochádza k veľkému narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Spojené kráľovstvo oznámilo zámer vybudovať takúto elektráreň v novembri 2014. Elektráreň sa bude nachádzať na severovýchode Anglicka. Výrobná kapacita bude 299 MW elektrickej energie a poháňaná bude výlučne biomasou. Do prevádzky by mala byť uvedená v júli 2018. Podľa britských odhadov sa ušetrí približne 32 miliónov ton CO2 za celú dobu životnosti elektrárne, čo predstavuje asi 30 rokov.

Komisia posudzovala projekt v rámci nových smerníc o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a energetiky, ktoré vstúpili do platnosti v júli 2014. Zistilo sa, že projekt by mohol dopomôcť k dosiahnutiu cieľov EÚ v rámci obnoviteľných zdrojov energie.

Viac..  Europoslanci Wiezik a Hojsík nepodporili návrh smernice o obnoviteľných zdrojoch energie

Kogeneračná elektráreň je jedným z niekoľkých projektov, ktoré boli vybraté pre britský program na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Europoslanci Wiezik a Hojsík nepodporili návrh smernice o obnoviteľných zdrojoch energie

“Európsky parlament dnes otvoril dvere biomasakru. Schválený kompromis úplne pochoval ambície na zníženie dotovania pálenia …