Giovanni Buttarelli o ochrane údajov: EÚ by mala občanom uľahčiť využívanie ich práv


Giovanni Buttarelli
Giovanni Buttarelli, nový Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. PHOTO: Flickr.

“V časoch, keď smartfóny zasahujú do celého nášho života, by mala EÚ zefektívniť existujúce práva a občanom uľahčiť ich využívanie,” hovorí Giovanni Buttarelli, nový Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Vo svojej novej funkcii bude dohliadať na ochranu osobných údajov a súkromia a propagovať osvedčené postupy v európskych inštitúciách a orgánoch. Pri príležitosti Dňa ochrany údajov (28. januára) sme mu položili niekoľko otázok.

Svoj úrad budete vykonávať počas piatich rokov. Čo budú pre vás tie najväčšie výzvy a s ktorými problémami je nutné sa popasovať?

To, že môžem slúžiť v tomto úrade, je pre mňa veľkou cťou, zvlášť v tomto období, ktoré sa vyznačuje celosvetovými technologickými zmenami a rýchlym rozvojom Big Data. Z hľadiska ochrany údajov to totiž predstavuje historický moment. A práve v tomto prostredí budeme pracovať na vykonávaní najdôležitejších predpisov Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv.

Celoeurópsky systém ochrany údajov nie je možné dlhodobo udržať v súčasnom stave, keďže je dosť roztrieštený, čo spôsobuje nemalé náklady. V časoch, keď smartfóny zasahujú do celého nášho života, by mala EÚ zefektívniť existujúce práva a občanom uľahčiť ich využívanie.

Viac..  Zdraženie chleba bolo na Slovensku tretie najvyššie v EÚ, štát zlyháva v podpore potravinárov

Môžu mať podľa vás nedávne teroristické útoky neblahý vplyv na prijatie reformy v oblasti ochrany údajov? Ako vnímate problematiku bezpečnosti v súvislosti s právom na súkromie?

Európskych zákonodarcov budeme povzbudzovať k tomu, aby nekonali na základe emócií, ale aby brali do úvahy dlhodobý efekt a taktiež aj dopad na iné oblasti vrátane ochrany údajov.

Podľa mňa by sme si nemali vyberať medzi tým, či budeme ochraňovať bezpečnosť alebo osobné údaje. Nie som zástancom častého tvrdenia, že každý zásah do nášho súkromia by mal byť vyvážený bezpečnosťou. Ide tu o základné právo. Bezpečnostné intervencie sú legitímne len vtedy, ak je dokázaná ich nevyhnutnosť a proporcionalita. Ja osobne som za cielený prístup.

 Ako si predstavujete svoju budúcu spoluprácu s Európskym parlamentom?

Budeme úzko spolupracovať so všetkými inštitúciami. S Parlamentom však máme špecifický vzťah a to najmä kvôli mnohým prejedávaným prípadom. Chceme sa odpútať od klasického byrokratického prístupu, kde svoje rozhodnutia prijímame len na základe žiadostí. Pokúsime sa byť dynamickejší, predvídať potreby verejnosti a reagovať tak, aby sme problémy aj vyriešili. Nebudeme izolovaným orgánom.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Jourova, Reynders

Kľúčové zistenia preskúmania GDPR: Občania majú silnejšie postavenie a sú viac informovaní o svojich právach

Európska komisia – len niečo vyše dva roky po tom, ako sa začalo uplatňovať všeobecné …