EYE Hearings, alebo ako dal Parlament hlas mladým ľuďom


chlapec
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Aj mládež sa zaujíma o politické dianie. Dôkazom je minuloročné Európske podujatie pre mládež EYE 2014, ktorého sa v Štrasburgu zúčastnilo okolo 6000 mladých ľudí. Spoločne tu diskutovali o budúcnosti Európy a snažili sa nájsť riešenia na problémy súčasnosti. Viacerí účastníci tohto podujatia mali nedávno možnosť predstaviť svoje nápady v parlamentných výboroch.

EYE Hearings

 Počas uplynulých týždňov organizoval Európsky parlament takzvané EYE híringy, počas ktorých do Bruselu zavítali vybraní účastníci podujatia. Parlamentným výborom tak predstavili tie najlepšie nápady z májového Európskeho podujatie pre mládež.

Prvý híring sa uskutočnil už 2. decembra vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci. Ďalších šesť sa udialo v januári a to vo výbore pre ústavné veci, kultúrnom výbore, zahraničnom výbore, výbore pre priemysel, výskum a energetiku, výbore pre občianske slobody a výbore pre životné prostredie.

Viac..  M. Beňová: Primeraná minimálna mzda prispieva k rovnosti a posilňuje sociálne istoty

Nápady, ktoré takto mladí ľudia predstavili poslancom, sa týkali hlavne tém, ktoré sú im blízke. Diskutovalo sa o minimálnom veku pre účasť na voľbách, prístupe na internet, recyklácii, ale aj o imigrácii, výrobe a európskych hodnotách. Snáď najdiskutovanejšou témou bola nezamestnanosť mládeže. Mladí ľudia si želajú duálny vzdelávací systém, ktorý by im poskytol lepšie prepojenie na trh práce. Takisto by si priali kvalitnejšie stáže. Na pretras prišla aj problematika bezpečnosti a zahraničných vecí.

EYE híringov sa zúčastnil aj Slovák Miroslav Hajnoš. 20. januára vystúpil vo výbore pre ústavné veci, kultúrnom výbore a výbore pre zahraničné veci.

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

mladi ludia

Mladí ľudia na Slovensku nedôverujú politikom, veria však v demokraciu a EÚ

Mladí ľudia na Slovensku nedôverujú politikom. Vyplýva sa reprezentatívneho prieskumu Rady mládeže Slovenska, ktorý na …