Hospodárske riadenie: Balansovanie medzi úsporami a rastom

ekonomika
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Na udržanie poriadku v štátnych rozpočtoch je aj naďalej potrebné šetriť, no nedostatok investícií však brzdí rast. Uvádza sa to v ročnom prieskume rastu pre tento rok, ktorý vypracovala Európska komisia. Zverejnenie tejto analýzy v decembri 2014 odštartovalo proces stanovovania cieľov hospodárskej politiky – tzv. európsky semester, v rámci ktorého sa často zavádzajú reformy. Poslanci EP budú v utorok a stredu rokovať so svojimi kolegami z národných parlamentov o tom, ako dostať EÚ z krízy.

Nový európsky pakt

Toto každoročné stretnutie európskych a národných poslancov, známe aj ako európsky parlamentný týždeň, má za cieľ poskytnúť parlamentný podnet pre rokovania o hospodárskych prioritách Únie na rok 2016.

Poslanci, ku ktorým sa pripojí aj predseda Parlamentu Martin Schulz a podpredseda Olli Rehn, sa zamerajú na investičný plán Komisie, ktorého cieľom je podporiť rast a zamestnanosť. Ďalšou témou ich debát bude vytváranie sociálneho rozmeru hospodárskej a menovej únie. Tá sa dnes zameriava predovšetkým na rozpočtovú disciplínu, o ktorej tiež bude reč.

Rozpočtová konsolidácia

Vzhľadom k tomu, že európsky semester môže vyústiť do požiadaviek na rozpočtové škrty v citlivých oblastiach, ako napríklad zdravotníctvo a verejné investície, či požiadaviek na dôchodkové reformy, trval Európsky parlament na tom, že proces európskeho semestra potrebuje väčšiu demokratickú legitimitu.

Viac..  Krok k reforme eurofondov: Vláda schválila zákon  pre čerpanie 13 miliárd eur na roky 2021 - 2027

Podľa kritikov nie je súčasný rozhodovací proces dostatočne demokratický, pretože existujúce pravidlá požadujú, aby vlády posielali svoje návrhy rozpočtov Komisii ešte predtým, ako ich schvália národné parlamenty.

Európsky semester

Potom, ako členské štáty predložia Komisii svoje rozpočtové a hospodárske plány, tá pre ne v júni vystaví osobitné odporúčania. V nich stanoví, čo musia jednotlivé vlády urobiť, aby dodržali únijné limity pre zadlženie a splnili požiadavky na štrukturálne reformy. O týchto odporúčaniach následne hlasuje Rada EÚ a členské štáty majú do konca roka čas na to, aby tieto opatrenia implementovali do svojich rozpočtov.

Úsporné opatrenia verzus rast

Tento proces komplikujú rozpory medzi zástancami úsporných opatrení a tými, ktorí sú presvedčení, že rozpočtové škrty a šetrenie majú na svedomí slabý rast a zvyšovanie nezamestnanosti.

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

peniaze

Miera úspor domácností v eurozóne sa znížila

Miera úspor domácností v eurozóne v treťom kvartáli 2021 bola na úrovni 15 percent, čiže …