Máte firmu? Po novom budete musieť byť uvedení v centrálnom registri krajín EÚ

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Majitelia firiem budú musieť byť uvedení v centrálnych registroch krajín EÚ. Na základe dohody s Parlamentom to schválila Rada pre hospodárske a menové záležitosti a občianske slobody. Táto smernica bude zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí, daňovej trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Boli schválené aj nové pravidlá, ktoré poslúžia k ľahšiemu sledovaniu prevodov finančných prostriedkov.

Text smernice tiež vyžaduje, aby banky, audítori, právnici, realitné kancelárie a kasína boli viac ostražití v podozrivých transakciách vykonávaných ich klientmi.

Kto bude mať prístup?

Centrálne registre budú bez obmedzenia prístupné orgánom a ich finančným informačným jednotkám, ďalej subjektom ako sú banky a tiež verejnosti, napríklad novinárom (aj keď verejný prístup môže spojený s on-line registráciou a poplatkom na pokrytie administratívnych nákladov).

Pre prístup k registru bude musieť dotyčný vždy preukázať “oprávnený záujem”, teda podozrenie z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a ďalších trestných činov, ako je korupcia, daňové a ďalšie podvody. Pre verejnosť budú v registri budú informácie ako meno, mesiac a rok narodenia, štátna príslušnosť, krajina pobytu či údaje o vlastníctve. Centrálny register s rozšírenými dôvernými informáciami o fondoch bude prístupný len pre orgány a povinné subjekty.

Viac..  Michal Šimečka je jedným zo 14 nových podpredsedov EP. Takto vyzerali voľby

Osobitné opatrenia pre politikov

Dohoda taktiež objasňuje špecifické pravidlá pre politicky činné osoby, ako sú hlavy štátov, členovia vlády, sudcovia najvyššieho súdu, členovia parlamentu a ich rodinní príslušníci. Tam, kde sa vyskytnú obchodné vzťahy s vysokým rizikom s takýmito osobami, bude potrebné vykonať ďalšie opatrenia, napr. vytvoriť zdroj bohatstva a zdroj finančných prostriedkov zúčastnených.

Ďalšie kroky

Návrhy musia byť ešte schválené celým Parlamentom (v marci alebo v apríli) a Radou ministrov EÚ. Členské štáty potom budú mať dva roky na zavedenie smernice proti praniu špinavých peňazí do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

 

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

dialnica

Slovensko si nesplnilo povinnosti vyplývajúce zo smernice o environmentálnom hluku

Súdny dvor Európskej únie (CJEU) rozhodol, že Slovensko si nesplnilo povinnosti vyplývajúce zo smernice o …