Máte firmu? Po novom budete musieť byť uvedení v centrálnom registri krajín EÚ


PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Majitelia firiem budú musieť byť uvedení v centrálnych registroch krajín EÚ. Na základe dohody s Parlamentom to schválila Rada pre hospodárske a menové záležitosti a občianske slobody. Táto smernica bude zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí, daňovej trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Boli schválené aj nové pravidlá, ktoré poslúžia k ľahšiemu sledovaniu prevodov finančných prostriedkov.

Text smernice tiež vyžaduje, aby banky, audítori, právnici, realitné kancelárie a kasína boli viac ostražití v podozrivých transakciách vykonávaných ich klientmi.

Kto bude mať prístup?

Centrálne registre budú bez obmedzenia prístupné orgánom a ich finančným informačným jednotkám, ďalej subjektom ako sú banky a tiež verejnosti, napríklad novinárom (aj keď verejný prístup môže spojený s on-line registráciou a poplatkom na pokrytie administratívnych nákladov).

Pre prístup k registru bude musieť dotyčný vždy preukázať “oprávnený záujem”, teda podozrenie z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a ďalších trestných činov, ako je korupcia, daňové a ďalšie podvody. Pre verejnosť budú v registri budú informácie ako meno, mesiac a rok narodenia, štátna príslušnosť, krajina pobytu či údaje o vlastníctve. Centrálny register s rozšírenými dôvernými informáciami o fondoch bude prístupný len pre orgány a povinné subjekty.

Viac..  E. Heger prijal eurokomisárku pre rovnosť Helenu Dalli, hovorili najmä o rómskych komunitách

Osobitné opatrenia pre politikov

Dohoda taktiež objasňuje špecifické pravidlá pre politicky činné osoby, ako sú hlavy štátov, členovia vlády, sudcovia najvyššieho súdu, členovia parlamentu a ich rodinní príslušníci. Tam, kde sa vyskytnú obchodné vzťahy s vysokým rizikom s takýmito osobami, bude potrebné vykonať ďalšie opatrenia, napr. vytvoriť zdroj bohatstva a zdroj finančných prostriedkov zúčastnených.

Ďalšie kroky

Návrhy musia byť ešte schválené celým Parlamentom (v marci alebo v apríli) a Radou ministrov EÚ. Členské štáty potom budú mať dva roky na zavedenie smernice proti praniu špinavých peňazí do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

 

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

materska, pridavky, rodina

Nová smernica o cezhraničných sporoch v otázkach rodičovských práv nadobudla účinnosť

Nové pravidlá Európskej únie o spolupráci medzi justičnými úradmi pri cezhraničných sporoch v otázkach poručníctva, …