Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015

Bruselskí úradníci v konflikte záujmov! Ombudsmanka ich podozrieva z vynášania informácií


Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015
Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015

Európska ombudsmanka Emily O´Reilly vyzvala Európsku komisiu aby zlepšila a sprísnila preskúmavanie prípadov, v ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmu alebo tzv. efektu otáčavých dverí.

Jedným z opatrení, ktoré majú zamedziť takejto situácii je pravidelné zverejňovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa vysoko postavených úradníkov, ktorí získajú pracovné miesto mimo administratívy EÚ. Ombudsmanka vyzvala Komisiu k tomuto kroku na základe sťažností z viacerých mimovládnych organizácií, ale aj ňou prešetrovaných prípadov.

Počas vyšetrovania 54 prípadov s podozrením na konflikt záujmov, zistila Emily
O´Reilly nesprávny úradný postup pri prešetrovaní Komisie, predovšetkým nedostatky pri odôvodňovaní a zdokumentovaní informácií. V správach nie je vždy jasné, či podal úradník dostatočne relevantné informácie na to, aby mohla Komisia rozhodnúť či ide alebo nejde o konflikt záujmov. Zároveň nebolo jasne vysvetlené prečo sa Komisia rozhodla schváliť niektoré žiadosti o pracovné miesto. Ombudsmanka navrhuje napraviť tieto nedostatky uverejnením dôležitých podrobností rozhodnutí Komisie, ktoré umožňujú vedúcim pracovníkom pracovať mimo Komisie.

Viac..  Na podporu verejnej dopravy majú ísť zo zdrojov EÚ v novom programovom období stovky miliónov eur

“Úradníci majú právo prijať inú pracovnú ponuku, no v prípade odchodu z verejnej služby je potrebné posilniť systémy kontroly v záujme zachovania dôvery občanov. Je potrebné zaručiť, že tieto personálne zmeny nespôsobia žiaden konflikt záujmov,” povedala ombudsmanka.

Úradníci, ktoré odídu zo zamestnania v EÚ musia informovať svojho bývalého zamestnávateľa s akýmikoľvek pracovnými ponukami v období dvoch rokoch po opustení svojho miesta v EÚ. V prípade, že úradník zaujme miesto, ktoré môže viesť ku konfliktu záujmov, majú inštitúcie EÚ právo prijať disciplinárne opatrenia.

 

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Konflikty záujmov pri eurofondoch nemôžeme tolerovať

Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet rokuje o možnom konflikte záujmov v ktorom sa nachádza český …