Hľadá sa Program Officer v Open Society Foundations v Londýne.

logopracaProgram Early Childhood (ECP) z Open Society Foundations podporuje zdravý vývoj malých detí prostredníctvom iniciatív zameraných na spoluprácu jednotlivých subjektov, profesionálny rozvoj a zodpovednosť vlády. Osobitnú pozornosť venuje program menšinám – ide o  deti s vývojovými vadami a zdravotným postihnutím a tiež detí žijúcich v chudobe. Programy ECP sú najviac aktívne v strednej a východnej Európe / Eurázii, Afrike, Ázii, podľa potreby v Latinskej Amerike a na Blízkom východe.

ECP  ponúka prácu Program Officer a Senior Program Officer, aby pripojil k svojmu tímu  medzinárodných odborníkov so sídlom v Londýne. Noví zamestnanci budú pracovať ako samostatne, tak aj v spolupráci s kolegami, a budú spravovať portfólio ich práce zamerané na zlepšenie sociálneho začlenenia a znižovania chudoby, nerovnosti a diskriminácie, ktorú zažívajú malé deti a ich rodiny.

Záujemca o tento program musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • Vyššie vzdelanie v oblasti spoločenských vied alebo príslušných odvetví,  relevantné niekoľkoročné skúsenosti a potrebná odborná príprava
  • Odhodlanie riešiť potreby malých detí a rodín
  • Skúsenosti z mimovládnych organizácii
  • Disponovanie vedomosťami o rannom vývoji a vzdelávaní dieťaťa
  • Preukázanie vedomostí, znalostí a skúseností v oblastí riadenia multikultúrnej agendy,
  • Spolupráca s partnermi, riadenie rozpočtov, schopnosť riadiť a monitorovať  projekty, poskytovanie technickej podpory atď.

Odmena: V závislosti od skúsenosti. Súčasťou je extra balíček výhod.

Termín: Prihlášku je potrebné poslať do 20. februára 2015 na: recruitment@opensocietyfoundations.org. Viac informácii na oficiálnej stránke TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš, redaktor zameraný na vzdelávanie a možnosti v EÚ.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Komisia

EK upozornila členské štáty na viacero nesplnených povinností v súvislosti s právom Únie

Európska komisia prijala najnovší súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky voči …

Consent choices