Na Slovensku sa vďaka grantom obnovia ďalšie pamiatky európskeho významu


kultura
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Nitra, 24. februára 2015: Samotná obnova pamiatok je len prostriedkom k tomu, aby mohli slúžiť spoznávaniu našej histórie a kultúry a zachovávali tak symbiózu dôb minulých so súčasnosťou.

Úrad vlády SR už 10 rokov spravuje Granty EHP a Nórska a v rámci nich aktuálne aj program Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva s alokáciou viac ako 14 mil. eur určených na záchranu našich vzácnych historických pamiatok.  V utorok 24. februára 2015 sa v Nitre uskutočnila otváracia konferencia spojená s tlačovou konferenciou a podpisom zmlúv medzi  úradom vlády a  prijímateľmi finančných prostriedkov dodatočne podporených projektov vo výške 4,5 mil. eur.

Za tieto prostredky z Finančného mechanizmu EHP (Island a Lichtenštajnsko)  a Finančného mechanizmu Nórska obnovia:  Kostol svätého Antona Paduánskeho v Košiciach – Kláštor františkánov, časť bývalého Kláštora benediktínov v Hronskom Beňadiku, zrenovuje sa aj historická budova Štátneho divadla Košice, opravia strechy a fasáda Pisztoryho paláca v Bratislave, zrevitalizuje sa  hradisko na Molpíri, Vodný mlyn Dunajský Klátov, vynovenú podobu získa Považský hrad a  hrad Zborov, obnovia sa zatiaľ nezrekonštruované časti Nitrianskeho hradu a zlepší sa sprístupnenie tejto národnej kultúrnej pamiatky turistom.Na konferencii sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR Inga Magistad: “Sme radi, že granty EHP až Nórska podporia ďalších deväť projektov na obnovu dôležitých historických pamiatok na Slovensku. Okrem záchrany kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie prinášajú tieto projekty sociálnu kohéziu, ekonomické aktivity  a oživenie miestnych komunít. Obnovené pamiatky sa začnú znovu používať, budú sprístupnené verejnosti a prispejú k vytvoreniu nových pracovných miest.”Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR ako správcu uvedeného programu vo svojom príhovore informoval o tzv. “Nórskych grantoch” a úlohe úradu vlády pri ich spravovaní. Zdôraznil fakt, že o aktuálnu podporu sa v dvoch výzvach uchádzalo až 52 pamiatok, podporiť však bolo možné deväť z nich: “Naša vďaka patrí Islandu, Lichtenštajnsku a najmä Nórsku za finančnú podporu obnovy nášho kultúrneho dedičstva. Vyjadrujem tiež veľkú  nádej, že táto podpora bude pokračovať aj po skončení aktuálneho programového obdobia a  podpíšeme s donorskými krajinami novú dohodu o podpore znovuzrodenia historických a kultúrnych pamiatok na Slovensku.”

Po skončení tlačovej konferencie si prítomní hostia a zástupcovia médií prezreli Nitriansky hrad a presunuli sa do Kláštora benediktínov v Hronskom Beňadiku nazývaného aj perlou Pohronia, a to vďaka kráse starého benediktínskeho gotického chrámu. Kláštor je jednou z najstarších a najvýznamnejších pamiatok na území SR. Kláštorný komplex ohromuje súčasných návštevníkov svojou monumentálnosťou a predstavuje ojedinelé spojenie rôznych stavebných slohov – gotiky, renesancie a baroka. V rámci aktuálneho projektu sa môže obnoviť opátske krídlo s baštou a sýpky s baštou. Po ukončení stavebných prác bude celý objekt sýpky slúžiť ako exponát jej historického vývoja s rôznym časovým zobrazením stavebných fáz objektu. Návštevníci  si tak zreálnia predstavu o tom, akými architektonickými obdobiami prešiel kláštor počas svojej dlhej histórie.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

V. Remišová: Vďaka Grantom EHP a Nórska chránime pamiatky, pomáhame kultúre a rozvíjame občiansku spoločnosť

Riešenia pre lepší život ľudí v regiónoch. Jedným a dlhoročne osvedčeným nástrojom sú granty Európskeho …