sulik
Predseda strany Sloboda a Solidarita a europoslanec Richard Sulík. PHOTO: © European Union 2015 - source:EP.

Sulík: Zavádzanie verejnosti ministerstvom životného prostredia bije do očí

sulik
Predseda strany Sloboda a Solidarita a europoslanec Richard Sulík. PHOTO: © European Union 2015 – source:EP.

Predseda strany Sloboda a Solidarita a europoslanec Richard Sulík trvá na svojich tvrdeniach, že nový zákon o odpadoch, ktorý schválila vláda a parlament ho na poslednej schôdzi posunul do druhého čítania, obsahuje viacero kontroverzných častí. “Ide napríklad o narušenie verejnej súťaže či vytváranie monopolu pri spracovaní druhotných surovín. V súčasnosti je na Slovensku 12 spoločností, ktoré spracúvajú druhotný odpad, a z nich má jedna spoločnosť Envi-Pak uzavretých asi 1500 zmlúv s obcami, čo je polovica zo všetkých,” povedal Sulík.

V súvislosti s tvrdením Ministerstva životného prostredia, že Európska
komisia nevidí dôvod na vznik monopolu, Sulík odkazuje:
“Klame a zavádza Ministerstvo životného prostreedia. Európskej komisie
(EK) som sa pýtal, či hrozí riziko vzniku monopolu z dôvodu, že OZV budú
musieť uzatvárať zmluvy s obcami. EK potvrdila, že nie, pretože ide o
legitímny návrh MŽP SR. Následne však EK v rámci vnútrokomunitárneho
pripomienkového konania upozornila, že problémom je to, ako sú zmluvy s
obcami nastavené. Konkrétne podmienka, že jedna obec môže mať uzavretú
zmluvu iba s jednou OZV a vypovedať ju môže iba raz ročne k 30.10. Súčasné
zmluvy medzi ENVI-PAKom a obcami tak získajú exkluzivitu a nebude takmer
možné ich vypovedať. Podľa EK môže dôjsť k narušeniu vnútorného trhu a
vzniku monopolu jednej organizácie. MŽP SR sa dlhodobo vyhýba diskusii o
probléme 1 obec = 1 zmluva a účelovo zavádza vyjadreniami, ktoré sa jej
netýkajú.”

Europoslanec pripomína, že MŽP dostalo niekoľko pripomienok EÚ k
predmetnému zákonu. „Ministerstvo tieto pripomienky neakceptovalo. Jedno z
dvoch ustanovení, ktoré považujeme vzhľadom na riziko monopolizácie za
najvážnejšie, ministerstvo dokonca zatajilo.“

Strana Sloboda a Solidarita dnes organizuje konferenciou o odpadovom
hospodárstve, na ktoré pozvala okrem širokej verejnosti aj predstaviteľov
miest a obcí Slovenska a zástupcom MŽP. „Ministerstvo naše pozvanie
neprijalo. Mrzí ma to o to viac, že sme mohli spoločne dospieť k záverom,
ktoré by mohli zabrániť znevýhodňovaniu občanov Slovenska,“ povedal Sulík.

Viac..  Minister Budaj: Slovensko má jedinečnú príležitosť splniť klimatické ciele

Sulík označil reakciu MŽP za “miešanie hrušiek s jablkami”: “Komisia sa
predsa vyjadrila k dvom rôznym veciam. Žiadam MŽP, aby nezavádzala
verejnosť svojvoľnou interpretáciou vyjadrení Európskej komisie,” povedal
predseda liberálov a dodal, že ak by na ministerstve čítali správne,
zistili by, EÚ vidí hrozbu v tom, akým spôsobom majú tieto zmluvy byť
uzavreté. “Komisia nevidí problem v uzatváraní zmlúv s obcami, ale v
spôsobe, akým sa uzatvárajú – pretože výsledkom takéhoto postupu je
monopolizácia.”

Správa je vydaná v originálnom znení tlačového oddelenia SaS bez redakčnej úpravy.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

Ministerstvo životného prostredia víta začiatok diskusie ku kľúčovej klimatickej reforme EÚ

Európska komisia (EK) zverejnila dlho očakávaný legislatívny balík, ktorý nazvala Fit for 55. Jeho najdôležitejším …