Greenpeace: Komisia vydáva skomolený plán Energetickej únie


greenpeace
PHOTO: Ilustračné Flickr.

(Bratislava, 25 február 2015) Podľa Greenpeace Európska komisia zverejnila plán európskej Energetickej únie, ktorý je skomolený a plný rozporov.

Návrh Komisie o Energetickej únii je plný protirečení. Na jednej strane chce Komisia znižovať závislosť únie od dovozov energií a navrhuje odklon od fosílnych zdrojov. Na druhej strane však hľadá a loví nových dodávateľov zemného plynu. Tí sú však tiež mimo EÚ. Ak chce Európa spoločne riešiť vysokú závislosť od dovozov energie a spravodlivo pristupovať k riešeniu problémov klimatickej zmeny, tak sa musí zamerať na efektívne využívanie energií, úspory energie, obnoviteľné zdroje energie a spravodlivý prístup do sietí,“ uviedol Pavol Široký, koordinátor klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Slovensko.

Plán stanovuje rozporuplný súbor priorít pre energetické a klimatické politiky v nasledujúcich rokoch. Na jednej strane podporuje nutnosť znížiť emisie oxidu uhličitého, zatiaľ čo na druhej strane navrhuje opatrenia na využitie fosílnych palív, akým je bridlicový plyn.

Viac..  Michal Wiezik: Populistom pripraveným strieľať tisíc medveďov sa nepáči, že ich na Slovensku žije práve toľko

Ministri energetiky EÚ budú diskutovať o pláne Komisie v Bruseli 5. marca a na neformálnom stretnutí organizovanom lotyšským predsedníctvom 14.-16. apríla, pred oficiálnym prijatím pozície na luxemburskej Rade pre energetiku 11.-12 júna. Ministri životného prostredia EÚ budú takisto plán Komisie posudzovať na stretnutí v Bruseli 6. marca, zatiaľ čo lídri EÚ budú o Energetickej únii diskutovať krátko na európskom samite 19.-20. marca.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Lepšia finančná gramotnosť: Komisia a Medzinárodná sieť OECD vytvorili spoločný rámec

Európska komisia a Medzinárodná sieť OECD pre finančné vzdelávanie (OECD-INFE) uverejnili spoločný rámec finančnej spôsobilosti …