Rada definitívne schválila nové pravidlá pre GMO

gmo
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Rada 2. marca 2015 formálne prijala nové pravidlá EÚ, ktoré umožňujú členským štátom zakázať alebo obmedziť pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území. Tieto pravidlá nadobudnú účinnosť 20 dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

„Nové pravidlá poskytujú členským štátom možnosť výberu: môžu sa rozhodnúť, či chcú alebo nechcú, aby sa na ich území pestovali geneticky modifikované plodiny. Je to v súlade so zásadou subsidiarity a s preferenciami občanov a poľnohospodárov,“ uviedol Jānis Dūklavs, lotyšský minister poľnohospodárstva a predseda Rady.

Dva spôsoby obmedzenia pestovania

Nová smernica poskytuje členským štátom za určitých podmienok viac flexibility v súvislosti s pestovaním geneticky modifikovaných plodín v dvoch odlišných obdobiach:

  • počas postupu povoľovania, keď členský štát môže požiadať o zmenu geografického rozsahu pôsobnosti príslušnej žiadosti
  • po udelení povolenia GMO, keď členský štát môže zakázať alebo obmedziť pestovanie plodín z dôvodov, ako sú napríklad dôvody týkajúce sa cieľov politiky v oblasti životného prostredia alebo poľnohospodárstva, alebo z iných závažných dôvodov, ako sú napríklad mestské a územné plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná politika
Viac..  EN pre mladých: Prioritné témy bude zelená oblasť, digitálne inovácie a u nás osobitne školstvo, hovorí poradkyňa pre európske záležitosti Karvašová

Členské štáty budú mať možnosť prehodnotiť svoje rozhodnutie a požiadať o začlenenie svojho územia alebo jeho časti do geografického rozsahu pôsobnosti povolenia GMO.

Podľa starých pravidiel mohli členské štáty dočasne zakázať alebo obmedziť využívanie GMO na svojom území iba vtedy, ak disponovali novým dôkazom o tom, že príslušný organizmus predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie alebo v prípade núdzovej situácie.

Predchádzanie cezhraničnej kontaminácii

V nových pravidlách sa tiež ustanovuje, že členské štáty, v ktorých sa pestujú GMO, musia dbať na to, aby sa predišlo cezhraničnej kontaminácii do susedných členských štátov, v ktorých sú tieto geneticky modifikované organizmy zakázané. Neplatí to, ak sú tieto opatrenia v dôsledku osobitných geografických podmienok nepotrebné.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

krava, mlieko

Európska komisia by do roku 2030 rada videla v Únii iba mlieko bez GMO

BRATISLAVA – Európska komisia (EK) by rada dosiahla do desiatich rokov 100 % mlieka vyrobeného …