Brusel dal zelenú novej generácii biopalív, nahradiť budú musieť doterajšie

biopalivá
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Návrh zákona, ktorý ustanovuje obmedzenie využívania tradičných biopalív a urýchli zavádzanie ich alternatívnych náprotivkov, bol schválený Výborom pre životné prostredie EP. Zameranie sa na morské riasy alebo odpad ako formu paliva má pomôcť zmierniť dopad skleníkových plynov. Tie vznikajú ako dôsledok rastúceho využívania poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa pestujú rastliny pre biopalivá.

Súčasná legislatíva EÚ vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili pokrytie obnoviteľnými zdrojmi v doprave na úrovni 10 % percent do roku 2020. Nový schválený zákon však už hovorí o 6 % prvej generácie biopalív, ako sú označované.  Ich miesto majú nahradiť tzv. pokročilé alebo alternatívne biopalivá vyrábané z morských rias a niektorých druhov odpadu. Do roku 2020 má byť ich zastúpenie 1,25 % spotreby energie v doprave. Momentálne bol zákon predložený Rade ministrov na schválenie, následne by sa o ňom malo rokovať v Európskom parlamente.

Viac..  Balík zelených opatrení EK nesmie ísť podľa zamestnávateľov na úkor domáceho priemyslu

Okrem zníženia emisií môže byť ďalším pozitívom aj budúce využitie pôdy na pestovanie poľnohospodárskych plodín.  Tým sa zníži tlak na odlesňovanie, ktorým sa získavajú ďalšie plochy na pestovanie v poľnohospodárstve. V konečnom dôsledku tak môže dôjsť k zníženiu skleníkových plynov aj sekundárne, lebo jedným z príčin ich vzniku je aj ubúdanie lesného porastu. Kritici tohto opatrenia však upozorňujú na možný návrat k benzínu a dieselu, lebo štátom môže robiť problém zavádzanie nových opatrení.

O mon

Avatar

Odporúčame pozrieť

Timmermans, Simson

Európska komisia predstavila stratégiu využívania vodíka v prospech klimaticky neutrálnej Európy

Ak sa má stať Európa do roku 2050 klimaticky neutrálnou, potrebuje transformovať svoj energetický systém, …