Nepríjemnosti v zahraničí? Musia ich s vami riešiť vo vašom rodnom jazyku

obete
PHOTO: Ilustračné Flickr.

EP prijal Smernicu na ochranu obetí, tá poskytne obetiam trestnej činnosti posilnenie práv a ochranu na území celej EÚ. Členské štáty majú povinnosť prijať nariadenie do 16. novembra.

Medzi konkrétne práva a povinnosti novej smernice patria viaceré opatrenia. Obete podľa nej majú právo na pochopenie, to znamená, že orgány s nimi musia komunikovať v ich jazyku a zvlášť sa musí prihliadať na komunikáciu s deťmi.  Členské štáty tiež musia zabezpečiť podporu, ktorá zahŕňa základné sociálne služby ako prístrešie, jedlo a hygienu. No musí im byť poskytnuté aj poradenstvo v prípade traumy. V prípade, že nebude páchateľ obete stíhaný, musí byť o tom obeť informovaná. A na podporu a ochranu majú právo aj rodinní príslušníci obete.

Viac..  Martin Hojsík: Pod výzvu na obmedzenie nebezpečnej pyrotechniky sa podpísalo 50-tisíc ľudí

Nová smernica má pomôcť najmä v prípade, ak bude trestný čin vykonaný v zahraničí. Obeť bude nielenže vypočutá vo svojom jazyku, ale aj po návrate domov má právo na všetky informácie o priebehu vyšetrovania. Rovnako jej vzniká aj nárok na odškodné, lebo smernica má dosah na celom území EÚ.

O mon

Avatar

Odporúčame pozrieť

Jourova, Reynders

Brusel predstavil prvú stratégiu EÚ v oblasti práv obetí

Európska komisia predstavila svoju historicky prvú stratégiu EÚ v oblasti práv obetí s cieľom zabezpečiť, …

Consent choices