beňová
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union- EP.

Flašíková Beňová: Rodová rovnosť v Európe stále pokrivkáva

beňová
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union 2014 EP.

V správe o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013, ktorou sa budú poslanci Európskeho parlamentu (EP) zaoberať, na začiatku tohto týždňového plenárneho zasadnutia, sa opätovne nachádza veľké množstvo negatívnych hodnotení. Je to dôkazom, že sa téme napriek jej nepochybnej dôležitosti dlhodobo nevenuje potrebná miera pozornosti.

Iróniou je, že sa europoslanci týmto dokumentom zaoberajú takmer už tradične tesne po sviatku MDŽ. „Ten by mal pritom predstavovať akúsi oslavu rovnoprávnosti. Bohužiaľ sa však nedá iné než konštatovať, že problémy definované v tejto správe sú navlas rovnaké s tými z uplynulých rokov. Zlepšenie situácie tak prakticky nebadať a téma rodovej rovnosti v Európe stále pokrivkáva,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Príkladom je pretrvávajúce, v porovnaní s mužmi oveľa pomalšie zvyšovanie zamestnanosti žien. „Nejaké snahy Komisie, ako aj členských štátov tu nepochybne sú. Zamestnanosť žien však v dôsledku krízy utrpela naozaj zásadný šok, z ktorého sa nie a nie spamätať,“ poznamenala europoslankyňa. Ak zvyšovanie miery tejto zamestnanosti pôjde ďalej súčasným slimačím tempom, ciele stanovené Stratégiou Európa na rok 2020 sa nám podarí dosiahnuť najskôr až v roku 2038.

Viac..  Len 7 % ľudí na Slovensku nikdy nepoužilo internet, v porovnaní s EÚ viac online nakupujeme

Jednou z možností ako situáciu zlepšiť je výraznejšie zohľadňovanie rodových hľadísk a práv žien napríklad pri tvorbe a implementácii rozpočtových, či stimulačných politík. „Podobným spôsobom by mal vzniknúť tlak aj na znižovanie podielu tzv. neštandardných pracovných úväzkov, ktorých je v prípade zamestnávania žien výrazne vyššie percento,“ myslí si poslankyňa. Správa poukazuje aj na veľké množstvo žien v dôchodkovom veku, ktoré sú priamo ohrozené chudobou. „Dôvod je jednoduchý, ich nižšie zárobky vedú v porovnaní s mužmi k nižším dôchodkom. Napriek tomu, že zamestnávatelia radi rozprávajú o vyrovnávaní platových rozdielov, faktom zostáva, že ak to pôjde terajšou rýchlosťou k akému takému vyrovnaniu platových podmienok sa dopracujeme až o niekoľko desaťročí. To možno naozaj považovať len za veľmi zlý vtip,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

zeny

Komisia podporuje členské štáty pri posilňovaní rodovej rovnosti pri tvorbe politík

Komisia spustila projekt, ktorého cieľom je pomôcť členským štátom pri realizácii politík v oblasti rodovej …

Consent choices