stefanec
Ivan Štefanec. PHOTO: © European Union 2015 EP.

Ivan Štefanec: Podvody pri eurofondoch sa musia vyšetriť

stefanec
Ivan Štefanec. PHOTO: © European Union 2015 EP.

Plénum Európskeho parlamentu dnes schválilo uznesenie k výročnej správe o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2013. Konštatuje sa v nej zlý stav kontroly nakladania s finančnými zdrojmi EÚ a nečinnosť vlád jednotlivých členských štátov k vyšetrovaniu podvodov.

 „Je neuveriteľné, že priemerná doba medzi výskytom podvodu, alebo inej nezrovnalosti v nakladaní s našimi spoločnými peniazmi a odhalením je 2,75 roka a v prípade poľnohospodárstva až viac ako 6 rokov. Niektoré členské štáty sa navyše aj po odhalení uspokoja len s nápravou a nevyvodzujú voči vinníkom žiadnu trestnoprávnu zodpovednosť,“  uvádza poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (nezaradený v EĽS).

Podľa neho je jediným možným spôsobom ako plytvanie, korupciu a podvodné správanie sa zastaviť, maximálne zvýšenie miery transparentnosti všetkých procesov, tak ako to žiada aj uznesenie za ktoré hlasoval.

Európsky parlament zároveň vyzýva na celý rad opatrení, ktoré by efektivitu pri nakladaní s finančnými prostriedkami mali zvýšiť. Ide najmä o tresty v podobe zastavenia vyplácania platieb, ale aj posilnenie dohľadu a ochranu oznamovateľov takejto činnosti.

Viac..  Diskusia Vidíme sa s europoslancom Martinom Hojsíkom

 „Európska únia nie je a nemôže byť policajtom. Členské štáty by si mali sami zvážiť, či je lepšie nechať rozkrádačom voľnú ruku, alebo s prostriedkami nakladať efektívne pre prospech všetkých. Práve Slovensko je, žiaľ, príkladom, ako sa to robiť nemá. Po tom, ako Ficova vláda v roku 2006 zmenila štruktúru rámca ich čerpania, sme sa dostali na chvost rebríčka členských krajín,“  uzatvára Štefanec s tým, že je našej vláde, ktorú cestu si vyberie.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: V EÚ sú už vakcíny pre 70% dospelej populácie, je na členských štátoch aby túto šancu využili

“Po pomalšom začiatku sa spoločný európsky nákup vakcín naplno rozbehol a dnes máme (aj po …