benova
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union 2015.

Flašíková Beňová: Zneužívanie detí prostredníctvom internetu treba trestať nekompromisne a rýchlo

benova
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union 2014

Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu bolo kľúčovou témou posledného dňa prebiehajúceho plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP). Poslanci zaoberali otázkou či momentálne platná európska legislatíva poskytuje deťom a mladistvým dostatočnú ochranu pred ich zneužívaním v digitálnom svete.

Praktické uplatňovanie smernice zameranej na boj proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí a detskej pornografii je nevyhnutné priebežne vyhodnocovať. „Rýchly rozvoj informačných technológií so sebou prináša stále nové riziká a hrozby pre deti a dospievajúcich. Je preto nevyhnutné, aby na tento progres bola schopná adekvátnym spôsobom reagovať aj príslušná legislatíva zabezpečujúca ich ochranu,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Často sa totiž podľa nej stáva, že napriek pozitívnym zámerom jej tvorcov, nie je reálna implementácia legislatívy vždy postačujúca.

„Stíhanie takýchto odporných trestných činov páchaných na deťoch musí byť nekompromisné a rýchle. Rovnako opakovane upozorňujem na potrebu posilňovania prevencie a kontinuálneho vzdelávania v tejto oblasti,“ poznamenala europoslankyňa. Vzdelávanie sa má pritom týkať tak detí, ako aj ich učiteľov, ktorí im ho majú v patričnej miere sprostredkovať. „Odborná sexuálna výchova je jedným z nástrojov, ktorý poskytne deťom a mladistvým správny základ, aby vedeli jasne rozlíšiť sexuálne obťažovanie zo strany iných osôb napríklad aj prostredníctvom internetu. Má tiež potenciál im pomôcť sa primeraným spôsobom brániť,“ uzavrela poslankyňa.

Viac..  V. Bilčík: Prieskum o sociálnych sieťach potvrdil silné emócie ich užívateľov

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

trestny cin, obet

Pracovná skupina Europolu identifikovala 18 detských obetí sexuálneho zneužívania

Pracovnej skupine Europolu na identifikáciu obetí (VIDTF) sa podarilo predbežne identifikovať 18 detských obetí sexuálneho …