PHOTO: Ilustračné. Red.

Postavenie žien sa zlepšuje aj vďaka EÚ. Bez kvót sa vraj nepohneme

PHOTO: Ilustračné, red.
PHOTO: Ilustračné, red.

Naše členstvo v EÚ má markantný podiel na zlepšení legislatívy týkajúcej sa rodovej rovnosti a tiež zlepšení postavenia žien. Tu je rýchly prehľad toho, čo konkrétne sa doteraz podniklo:

  • V roku 2004 bol prijatý Antidiskriminačný zákon. Ten priniesol zásadný rozdiel v zaobchádzaní s mužmi a ženami.
  • Novela Zákonníka z roku 2007 zaviedla rovnaké odmeňovanie za prácu rovnakej hodnoty. Jej uplatniteľnosť v praxi je síce diskutabilná, ale na jej základe majú ženy vždy právo sa v tejto oblasti brániť.
  • Štrukturálne fondy na trhu práce podporili znevýhodnené skupiny, medzi ktoré častokrát patria aj ženy.
  • Balík opatrení k nám prišiel z Európskeho sociálneho fondu. Na jeho základe vznikla napríklad kampaň Keď vyrastiem (kedvyrastiem.sk), ktorá podporuje rovnosť príležitostí.
  • Vznikol Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, ktorý každoročne vydáva správy o rodovej rovnosti.
  • Veľa iniciatív prichádza aj z Európskeho parlamentu, ktorému sa napríklad podarilo zlepšiť legislatívu v oblasti vymáhania výživného.

Boli to práve nedávne oslavy MDŽ, ktoré vytvorili priestor na diskusiu o rodovej rovnosti. Aj keď postavenie žien na trhu práce v porovnaní s mužmi nie je ani zďaleka vyvážené, predsa sme sa vďaka Únii pohli o kúsok ďalej. EÚ  prikladá veľkú dôležitosť téme rodovej rovnosti a odstraňovaniu rodových nezrovnalostí a vytvára tak v dobrom zmysle slova akýsi nátlak venovať sa tejto téme. Aj blížiace sa predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ má za cieľ otvoriť opätovne túto tému.

Viac..  Súdna rada už po piatykrát hľadá kandidátov na sudcov Všeobecného súdu EÚ

Bez kvót sa vraj nepohneme

Kvóty majú mnoho prívržencov aj odporcov. EÚ sa však nimi každopádne zaoberá -známy je návrh Komisie týkajúci sa kvót na pozíciách v spoločnostiach kótovaných na burze. Jednoducho ide o to, že tieto spoločnosti musia vo svojich predstavenstvách a dozorných radách vytvoriť priestor pre ženy.

Podľa Moniky Flašíkovej Beňovej je zavedenie kvót potrebné. Ako sama povedala: „Po 13 rokoch v aktívnej politike garantujem, že na Slovensku sa ženy bez kvót nikam ďalej nepohnú. Je to úplne evidentné, keď sa pozrieme na najvyšších ústavných činiteľov alebo vládu SR. V EÚ sme pravdepodobne jediný členský štát, ktorý nemá na ministerskom poste ani jednu ženu. To je pre Slovensko veľká hanba. Zavedenie kvót preto má svoj zmysel.“  

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

zeny

Slovenská republika sa zapojila do národného projektu „Rodová rovnosť na pracovisku“

Podľa údajov Európskej komisie (EK), každá žena v Európskej únii (EÚ) pracuje v porovnaní s …