Ženy sú naďalej znevýhodňované, Brusel koná, no neúspešne

Emma Watson
Emma Watson na pôde OSN hovorila o rodovej rovnosti. PHOTO: Flickr.

Európska komisia v súvislosti s Medzinárodným dňom žien opäť potvrdila svoj záväzok bojovať proti nerovnosti medzi mužmi a ženami. Podľa štatistík Eurobarometra 76 % občanov EÚ považuje túto tému za prioritnú. Údaje z Eurostatu z minulého roka ukazujú, že v platovom odmeňovaní žien a mužov je priemerný rozdiel 16,4 % v neprospech žien.

„Aj napriek tomu, že rovné šance pre ženy a mužov sa stávajú skutočnosťou, je pred nami ešte dlhá cesta. Na každé euro, ktoré muž zarába v Európe, žena zarobí len 84 centov. Ženy sú stále nedostatočne zastúpené vo vedení, či už v podnikaní, alebo v politike. A najhoršie, zo všetkého je, že každá tretia žena zažila fyzické alebo sexuálne násilie. To je neprijateľné.  Som odhodlaná riešiť tieto problémy a dosiahnuť hmatateľné výsledky,“ komentovala situáciu  Vĕra Jourová, eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.

Podľa výskumov okrem platovej nerovnosti je dôležitou súčasťou rodovej otázky aj násilie, ktoré vyplýva z pohlavia. Rodové rozdiely sa tiež ukazujú v zamestnanosti. Ženy stále tvoria menej ako štvrtinu predstavenstiev spoločností. A to aj napriek tomu, že takmer polovica zo zamestnaných pracovníkov sú ženy (46 %). Pričom je dokázané, že viac žien ako mužov dosiahne vysokoškolské vzdelanie.

Viac..  Slovenskú študentku prijali na prestížny Oxford, musí zaplatiť 47 tisíc eur. Bohužiaľ, je to dôsledok brexitu, hovorí europoslankyňa Lexmann

EÚ vydala odporúčania pre jednotlivé členské štáty a podporila konkrétne akcie, medzi ktoré patria napríklad kampane vlád proti násiliu na základe pohlavia. Komisia a najmä jej mužskí členovia tiež vyjadrili podporu kampani OSN #HerforShe. OSN pomocou nej vyzýva mužov k aktívnejšie podpore v boji proti diskriminácii žien, lebo ich zastúpenie v tomto boji je nevyhnutné.

Komisári budú pokračovať vo svojej práci s členskými štátmi, mimovládnymi organizáciami a zainteresovanými stranami k podpore rovnosti žien a mužov na všetkých úrovniach. Dôraz budú klásť na dokončenie nedokončenej záležitosti, aby sa odstránili medzery v odmeňovaní, zamestnanosti, dôchodkoch a rozhodovaní, a tiež aby sa zamedzilo násiliu na základe pohlavia.

O mon

Avatar

Odporúčame pozrieť

zeny

Slovenská republika sa zapojila do národného projektu „Rodová rovnosť na pracovisku“

Podľa údajov Európskej komisie (EK), každá žena v Európskej únii (EÚ) pracuje v porovnaní s …