Bratislava ako vlajkové mesto kvalitných stáží v roku 2018?


11082503_447969465369068_6491530851173571960_nV súčasnosti už vieme, že duálne štúdium, ktoré prezentuje Nemecko a škandinávske krajiny ako kľúč k zvýšeniu zamestnanosti mladých, môže pomôcť mládeži, ktorá je neúmerne postihnutá nezamestnanosťou a čelí štrukturálnym problémom pri hľadaní kvalitného a stabilného zamestnania so slušným príjmom. Avšak je dôležité poznamenať, že duálne štúdium bolo zavedené už aj na Slovensku a to ešte počas komunistického režimu.

Nechcem v tomto blogu písať primárne o duálnom štúdiu, ale skôr o stážach, ktoré boli jeho súčasťou do roku 1989. Tak ako každá oblasť, aj oblasť vzdelávania sa v súlade s vývojom v spoločnosti prirodzene vyvíja. Stáž je prechodná fáza pre mladých ľudí od formálneho vzdelávania do obdobia presadenia sa trhu práce. A tu nastáva problém, nakoľko väčšina stáži je neplatených. Každý rok 4,5 milióna mladých Európanov ide na stáž, z čoho 59% sú neplatené stáže, 40 % je bez pracovného kontraktu a 30 % bez študijného plánu.

Mladí ľudia potrebujú v súčasnosti kvalitné štúdium, ale aj kvalitný a dôstojný prechod z akademickej pôdy na trh práce.

Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť kvalitné a kompatibilné stáže, ktoré budú pomáhať nabrať praktické skúsenosti a pridať praktické zručnosti ku kvalifikáciám, ktoré boli už skôr získané buď formálnym alebo neformálnym vzdelávaním.

Preto sme sa rozhodli hlbšie sa pozrieť na túto problematiku a práve v roku 2018, za predpokladu, že sa Bratislava stane Európskym hlavným mestom mládeže, naším cieľom bude vytvoriť štruktúru kvalitných stáží  v meste Bratislava, v rámci súkromného aj verejného sektora. Aby sa jednotlivé spoločnosti a inštitúcie viac otvorili, nielen pre slovenskú mládež, ale aj mládež z celej Európy a aby predmetné stáže spĺňali štandardy kvalitných stáží a akceptovali tak koherentný kódex kvalitných stáži, zabezpečí možnosť stať sa vlajkovým mestom v roku 2018.

Musíme dosiahnuť právny rámec uznávania kvalifikácií po ukončení stáží, monitorovanie a štatistiku stáží a dosiahnuť transparentné partnerstvá medzi spoločnosťami, inštitúciami a univerzitami.

Náš cieľ bude jasný, a to aby v Bratislave v roku 2018 boli kvalitné a dôstojné stáže. Pri počte 500 000 obyvateľov v Bratislave, z toho viac ako 2/3 produktívne pracujúcich v korporáciách alebo verejnom sektore, chceme dosiahnuť každoročný nárast kvalitných stáži o 1500. Pod podmienkou dosiahnutia 80% s pracovným kontraktom, 70% so študijným plánom a 60% platených stáži pre mladých ľudí zo Slovenska, ale aj z celej Európy.

Miroslav Hajnoš

Predseda Výkonnej rady kandidatúry Hl. mesta Bratislava za Európske hlavné mesto mládeže v roku 2018

 

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

vlajky

Rozhodnutia EÚ ovplyvnia ďalší vývoj cien na energetických trhoch, ukazuje analýza ÚRSO

Od rozhodnutia Európskej únie bude záležať vývoj cien na energetických trhoch. Ako ďalej vyplýva z …