jana žitňanská
Jana Žitňanská, europoslankyňa. PHOTO: JŽ

Europoslankyňa Žitňanská na celosvetovej konferencii o ženách: Potrebujeme viac mužov, ktorí sa zasadia za ženy


jana žitňanská
Jana Žitňanská, europoslankyňa. PHOTO: JŽ

Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) a podpredsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Jana Žitňanská sa v New Yorku zúčastnila na 59. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien. Táto platforma napĺňa a vyhodnocuje záväzky tzv. Pekingskej deklarácie z roku 1995. Pekingská deklarácia je historicky prelomový záväzok členských krajín OSN spoločne pracovať na rovnoprávnosti mužov a žien, odstraňovaní chudoby a zvyšovania bezpečia detí. Jana Žitňanská ako súčasť deväťčlennej delegácie EP absolvovala v priebehu troch dní viac ako pätnásť stretnutí a odborných diskusií.

“Aj dvadsať rokov po Pekingskej deklarácii tu dnes na pôde OSN pri téme rovnoprávnosti, chudoby a násilia diskutujú prevažne ženy. Je to škoda, pretože téma sa týka nás všetkých rovnako. Na to, aby bolo ženám lepšie potrebujeme, aby sa za tému rovnosti intenzívne zasadzovali aj muži. Mimoriadne sympatická je preto celosvetová kampaň OSN – “He For She”, teda “On za/pre ňu”. Cieľom tejto kampane je, aby sa za lepšie postavenie žien zasadili práve muži. Do kampane sa na Slovensku doposiaľ zapojilo viac ako 250 mužov. Bolo by skvelé, ak by sa ďalší našli aj medzi našimi zákonodarcami, šéfmi firiem, alebo učiteľmi.” 

Zasadnutie Komisie pre postavenie žien sa venuje problémom, ktoré sú relevantné v kultúrne mimoriadne odlišných častiach sveta. “Slovensko je v mnohom šťastná krajina. Nemusíme v širokom rozsahu riešiť otázky mrzačenia žien a dievčat, nedostatku vody, alebo povojnovú rekonštrukciu. No stále máme aj my niekoľko boľavých miest a veľmi veľa práce pred nami. Potrebujeme zlepšiť uznávanie neplatenej práce, poskytovať kvalitnejšiu a citlivejšiu ochranu obetiam násilia a odstraňovať bariéry skupinám žien, pre ktoré je dnes skoro nemožné zamestnať sa. Pre mňa osobne sú veľkou témou aj dôstojné životné podmienky pre staršie ženy, úroveň inštitucionálnej starostlivosti a sociálne zabezpečenie matiek, ktoré celý život venovali starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením a na dôchodku sa ocitajú na hranici chudoby.”

Poslankyňa sa v rámci pracovnej cesty stretla aj so stálym predstaviteľom SR pri OSN veľvyslancom Františkom Ružičkom. Slovensko sa na pôde OSN v súčasnosti venuje zlepšeniu efektivity tejto organizácie a spolupredsedá skupine na podporu reformy bezpečnostného sektora. Táto platforma ponúka prirodzený potenciál pre napomáhanie postkonfliktným krajinám pri budovaní demokracie a inštitúcií, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je zlepšenie postavenia žien v spoločnosti.

 “Pri neformálnych bilaterálnych stretnutiach som sa veľmi často stretávala s názorom, že vzhľadom na svoju veľkosť máme v New Yorku kompetentné a aktívne zastúpenie.”

Takmer dvojtýždňové zasadnutie Komisie pre postavenie žien končí 20. marca 2015. Počas zasadnutia prebehli desiatky panelových diskusií, ktoré prezentovali úspešné projekty zlepšovania postavenia žien z praxe. Výstupom je celosvetová politická deklarácia, ktorá určí akým spôsobom bude OSN ďalej postupovať v podpore žien a dievčat.   

Viac..  Europoslanec Šimečka o situácii na Slovensku: Je to hanba a nekončiaca agónia. Ľudia sa obávajú, že nebudú mať čo jesť a za čo kúriť

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia poskytne podporu Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe

Európska komisia schválila viacročnú podporu pre Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) …