Brusel: Krachujúce farmafirmy v Nemecku nebudú musieť platiť dane

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia došla po dôkladnom vyšetrovaní k záveru, že nemecký systém oslobodenia farmaceutických spoločností od povinných zliav je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Komisia zistila, že tento systém umožňuje udržať náklady v oblasti verejného zdravia prostredníctvom cenového zmrazenia na niektoré lieky pod kontrolou.

Podľa smernice Rady 89/105 EHS môžu členské štáty zaviesť cenové zmrazenie na farmaceutické výrobky, a podľa článku 4 odseku 2 tej istej smernice môžu požiadať o výnimku v prípade, že uvedú výnimočné dôvody. Nemecko má takéto zmrazenie cien zavedené v podobe zliav na niektoré lieky na predpis.

Komisia začala dôkladne vyšetrovanie po tom, ako dostala sťažnosti, že tieto výnimky predstavujú neoprávnenú štátnu pomoc. Výsledky ale ukázali, že ide o skutočnú štátnu pomoc, keďže oslobodenie od povinnosti zvyšuje náklady na zdravotné poistenie. Oslobodenie od dane však môžu žiadať len tie firmy, ktoré sú schopné dokázať, že sa kvôli zmrazeniu cien ocitli vo finančných ťažkostiach. Poskytnutie spomínanej výnimky ovplyvňuje hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi.

Viac..  Michal Šimečka: Lieky chýbajú nielen na Slovensku, ale aj mnohých členských štátoch EÚ

Komisia tiež zistila, že program sleduje cieľ spoločného záujmu, a to zabezpečiť, že Nemecko udrží náklady v oblasti verejného zdravia pod kontrolou. Spôsob postavenie tohto systému zaisťujú prísne kontroly, ktoré sledujú, či zmrazenie cien naozaj kladie neprijateľnú finančnú záťaž na farmaceutickú spoločnosť, ktorá výnimku žiada.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices