Ťažba môže v rozvojových krajinách zhoršovať ozbrojené konflikty. Ako teda dovážať?


baňa kongo
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Ako dovážať nerastné suroviny z oblastí kde zúria konflikty a nefinancovať pritom tamojšie ozbrojené skupiny? Odpoveď na túto otázku sa snaží podať nový legislatívny návrh, ktorého cieľom je podporovať zodpovedné získavanie nerastov ako cín, tantal, volfrám a zlato s pôvodom v týchto oblastiach. O návrhu bude v utorok ráno hlasovať výbor pre medzinárodný obchod, jeho hlasovanie môžete sledovať v priamom prenose na našom webovom portáli.

Príklad z Demokratickej republiky Kongo nasvedčuje tomu, že ťažba minerálov môže v rozvojových krajinách vyvolávať alebo zhoršovať ozbrojené konflikty, pre ktoré je príznačná extrémna násilnosť.

V snahe zabrániť tomu, aby sa zločinci financovali vďaka predaju nerastov, vydali OSN i OECD pravidlá pre firmy dovážajúce z oblastí postihnutých konfliktami. V Spojených štátoch amerických existujú pre tieto firmy právne záväzné požiadavky, no tie sa zatiaľ limitujú len na oblasť Veľkých jazier v Afrike.

Problém týchto “konfliktných minerálov” nie je ľahostajný ani Európskej komisii, ktorá prišla s legislatívnym návrhom zameraným na obmedzenie dovozu cínu, tantalu, volfrámu a zlata z oblastí, kde zúria konflikty, alebo kde hrozí ich riziko. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť európsky systém certifikácie pre dovozcov, taviarne a rafinérie týchto nerastov.

Pri príležitosti zajtrajšieho hlasovania vo výbore pre medzinárodných obchod sme oslovili jeho podpredsedu, rumunského ľudovca Iuilu Winklera, ktorý bol zodpovedný za vyhotovenie správy k návrhu Komisie. Svoju úlohu spravodajcu vidí ako spoluprácu na vypracovaní efektívneho nariadenia vychádzajúceho z návrhov Komisie a Vysokej predstaviteľky, ktorého cieľom je zabrániť tomu, aby boli zisky z predaja nerastov využívané na financovanie konfliktov.” Legislatívny návrh okrem toho podporuje “zodpovedné nakupovanie minerálov z oblastí poznačených konfliktami, vychádzajúc z Usmernenia OECD o náležitej starostlivosti a zodpovednosti dodávateľských reťazcov pre nerasty,” dodáva.

Viac..  I. Štefanec: Masové hroby sú jasným odkazom všetkým Slovákom, ktorí uverili ruskej propagande

 Hlavnou výzvou týchto rokovaní je podľa neho prísť s “efektívnym a realistickým nariadením.” Rozpor medzi tým, či by mali byť nové pravidlá záväzné alebo dobrovoľné, považuje za “falošnú dilemu.”

Návrh nariadenia dáva európskym dovozcom možnosť ďalej prehlbovať existujúce úsilie, ktorého cieľom je zabezpečiť etiku v dodávateľských reťazcoch pri obchodovaní s partnermi z oblastí postihnutých konfliktami. EÚ takisto plánuje každoročne zverejňovať zoznam zodpovedných taviarní a spracovateľských firiem. Dúfa, že sa jej tak podarí zvýšiť ich verejnú zodpovednosť ako aj transparentnosť dodávateľských reťazcov a zodpovedné nakupovanie minerálov. V EÚ existuje približne 400 dovozcov cínu, tantalu, volfrámu a zlata, čím sa zaraďuje medzi najväčšie trhy pre tieto minerály a ich rudy.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rast veľkých ekonomík sa podľa OECD v najbližšom období pravdepodobne spomalí

Hospodársky rast väčšiny hlavných ekonomík sa v najbližších šiestich až deviatich mesiacoch pravdepodobne spomalí. Naďalej …