Brusel pripravuje legislatívu, aby lekári v EÚ predpisovali menej antibiotík


Medicine pills
PHOTO: Flickr.

Zlepšenie bezpečnosti pacientov, zodpovednejšie využívanie antibiotík a veterinárnych antibiotík či podpora inovácií. Tieto opatrenia odhlasovali europoslanci Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Členovia výboru reagovali na fakt, že 8 až 12% pacientov hospitalizovaných v nemocniciach trpí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti infekciami.

„Je to veľmi dôležitý výsledok v európskom zdravotníctve, ktorý pomôže zabrániť veľkému počtu obetí,“ povedal europoslanec Piernicola Pedicini. Jeho odporúčania schválil ENVI jednohlasne. „Stále som premýšľal nad tým, prečo národné vlády aj samotní občania podceňujú tak dôležitý problém, napriek výstražným prognózam medzinárodných výskumných pracovníkov,“ dodal Pedicini.

Europoslanci navrhujú opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť, aby sa antibiotiká predpisovali zodpovednejšie a zároveň zakazujú ich užívanie bez lekárskeho predpisu. Chcú zaviesť obchodné postupy, ktoré predchádzajú konfliktu záujmom medzi výrobcami a predpisujúcimi lekármi a vyžadujú lepšiu informovanosť, monitoring a kontrolu infekcií.

Najmenej 25 % pacientov v niektorých členských štátoch reaguje odolne na bežne používané antibiotiká. ENVI preto vyzýva farmaceutické spoločnosti, aby investovali do vývoja nových antimikrobiálnych látok.

Nová rezolúcia by sa mala dotknúť aj využívania veterinárnych antibiotík, vrátane medikovaných krmív. Využívať by sa mohli až po stanovení veterinárnej diagnózy. Oba právne predpisy sa prerokúvajú v Európskom parlamente, hlasovanie by sa malo uskutočniť v máji.

Viac..  Komisia zabezpečila liečebné dávky proti opičím kiahňam

Infekcie, ktoré vznikajú počas poskytovania zdravotnej starostlivosti predstavujú pre členské štáty EÚ problém. Patria medzi najčastejšie vyskytujúce sa nežiaduce účinky. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, v priemere jeden z 20-tich hospitalizovaných trpí práve týmito infekciami. V európskom meradle to znamená 4,1 milióna pacientov ročne, pričom 37.000 prípadov končí smrťou, hoci 20 až 30% vzniku infekcií sa dá predchádzať intenzívnou hygienou.

O jac

Avatar

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik: Častým dôvodom rezistencie voči antibiotikám je ich masívne používanie pri chove hospodárskych zvierat. VIDEO

Je častým javom, že baktérie spôsobujúce ochorenia sa stanú rezistentné voči antibiotikám. Jedným z dôvodov …