stefanec
Ivan Štefanec, slovenský europoslanec. PHOTO: Redakcia/IŠ.

Ivan Štefanec: Ochrana spotrebiteľa musí byť na prvom mieste

stefanec
Ivan Štefanec, slovenský europoslanec. PHOTO: Redakcia/IŠ.

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (Európska ľudová strana) sa v rámci podujatia Slovak Retail Summit 2015 zúčastnil na diskusnom fóre o súčasnej povahe a budúcnosti obchodu „Obchod má predávať“. Z pozície člena Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa poukázal na meniace sa prostredie, kedy do popredia vystupuje digitalizácia a mení správanie sa zákazníkov aj predávajúcich.

„Digitálny svet bude čoraz významnejšou zložkou hospodárstva nielen jednotlivých krajín, ale aj celej Európskej únie. Nemá zmysel sa tomu brániť a stavať prekážky, skôr by sme mali spoločne hľadať také legislatívne nastavenia, ktoré by na jednej strane digitalizáciu podporovali a na strane druhej chránili spotrebiteľa aj štáty pred podvodmi,“ uviedol europoslanec Štefanec.

Upozornil na to, že súčasná Junckerova komisia si práve dobudovanie Jednotného digitálneho trhu vytýčila ako jednu zo svojich priorít a tejto téme sa intenzívne venuje aj Európsky parlament.

Veľkou výzvou je podľa neho aj otázka konkurencieschopnosti tradičných ekonomík Európy a USA zoči voči rastu iných častí sveta, najmä Číny.

„Jedinou možnosťou ako sa nestať čistým odberateľom ázijského tovaru na kvalitu ktorého nemáme žiaden dosah, je spojiť sily a vybudovať silný spoločný trh medzi Európou a Spojenými štátmi. V ňom by mali platiť jasné a prísne enviromenálne a právne štandardy. Vďaka pripravovanej zmluve TTIP nielenže naštartujeme výrobu aj obchod, ale ochránim aj našich spotrebiteľov.“

Ivan Štefanec kritizoval aj prístup slovenskej vlády k pokutovaniu obchodníkov.

Viac..  Pre kombináciu brexitu a pandémie zostali regály niektorých britských supermarketov prázdne

„Slovenské pokuty za prehrešky v oblasti predaja potravín sú najvyššie v celej Európskej únii. Nepovažujem udeľovanie likvidačných sankcií za správne, už len z toho dôvodu, že pri všeobecne známej miere korupcie sa to môže ľahko stať predmetom nekalého konkurenčného boja. Európskym trendom je skôr osveta a vyššia informovanosť spotrebiteľa o tom, čo si kupuje,“ uzatvoril Štefanec.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Europoslanec Štefanec: Verím, že do roku 2028 budeme mať zásadne lepšie železnice

BRATISLAVA / Sú prázdniny, je čas dovoleniek. Dovolenkujú aj poslanci v Európskom parlamente. V štúdiu Ranných novín …