maňka
Vladimír Maňka, europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Vladimír Maňka: Rozpočet Európskej Únie takto fungovať nemôže, neplatí faktúry za 25 miliárd eur


maňka
Vladimír Maňka počas konferencie o energetickej únii organizovanou IKEP-om. PHOTO: redakcia/red.

Vladimír Maňka je slovenský europoslanec zo strany SMER-SD pôsobiaci vo frakcii Európskych socialistov a demokratov. Má na starosti rozpočet Európskej únie. V rozhovore nám porozprával o problémoch, ktorému čelí rozpočet EÚ a k ich možným riešeniam.

V čom podľa vás spočíva najväčší problém?

– EÚ na konci roka dlhovala 25 miliárd eur za nevyplatené faktúry z eurofondov. Tento problém vznikol najmä preto, že členské štáty EÚ do rozpočtu neprispievali. Tieto peniaze potom chýbajú niekomu, kto si poctivo vykonal svoju prácu, ale zaplatené za ňu doteraz nedostal, alebo mu platby neprimerane dlho meškali. V takýchto prípadoch môže dôjsť k reťazovej reakcii neplatenia, ktorá spôsobí štrukturálne zmeny a deformácie v celom systéme. Samozrejme tento problém v spolupráci s Komisiou a Radou riešime, ale potrvá to ešte možno dva roky, kým tieto záväzky postupne EÚ splatí.

Ako by sa dala táto situácia riešiť?

– Jediným systémovým riešením je zmeniť spôsob financovania rozpočtu EÚ tak, aby to nezáviselo od dobrej vôle hláv štátov, alebo od momentálnej politickej, či ekonomickej situácie tej, či onej  krajiny. Docieliť to môžeme tak, že nastavíme systém, ktorý bude automaticky prinášať zdroje do rozpočtu bez toho, aby zaťažil občanov. Zároveň budú všetci vedieť,  odkiaľ tieto financie idú a ako sa využívajú. Dnes je to tak zahmlené, že mnohí ľudia vnímajú prispievanie do rozpočtu s nevôľou. Z týchto peňazí však nežijú úradníci a byrokrati, ako sa to snažia neprajníci EÚ rozširovať. Až 94% rozpočtu EÚ ide naspäť do krajín ako je aj Slovensko v podobe pomoci, ktorú Únia poskytuje.

V Európe potrebujeme hlavne rast hospodárstva, zamestnanosť, ale aj rast životnej úrovne obyvateľov. Ak to chceme dosiahnuť, potrebujeme investovať do projektov s vysokou pridanou hodnotou a dobudovať Európsku úniu v oblastiach, ktoré prinesú pre európanov citeľné zlepšenie ich života. Na to potrebujeme aj dobrý spoločný rozpočet. Dobrý znamená aj to, že si EÚ bude platiť záväzky načas.  Preto musíme ísť inou cestou aj v riešeniach ako získať financie do rozpočtu EÚ. Tou cestou je systém nových vlastných zdrojov.

O akom systéme nových vlastných zdrojov vlastne hovoríte?

– Jedným zo zdrojov príjmu by mohla byť daň z finančných transakcií, ktorú už spolu so Slovenskom odsúhlasilo 11 štátov EÚ. Ide v podstate o daň uvalenú na špekulatívne obchodovanie. Takýmto spôsobom by bolo možné získať viac ako 60 miliárd eur ročne.  Efektívne to bude fungovať vtedy,  ak do toho pôjde celá Európa.

Čo iné by ešte mohlo byť takýmto alternatívnym zdrojom?

– Do Európy z tretích krajín dovážame niekedy lacný tovar, ktorý je častokrát nekvalitný. Pritom vytláča z trhu našich domácich výrobcov, čo má negatívne dopady aj na zamestnanosť. Takýto tovar vyrobili mnohokrát spôsobom, ktorý znečisťuje životné prostredie napríklad vysokými emisiami skleníkových plynov. Takéto výrobky by sme na hraniciach do Európy zdanili daňou, ktorej výška by zohľadňovala toto znečistenie. Tým by sme na jednej strane docielili zrovnoprávnenie domácich európskych výrobcov a zahraničných výrobcov. Na strane druhej by sme získali relatívne vysoké zdroje príjmov do rozpočtu EÚ a členské štáty by ušetrili svoje príspevky do rozpočtu EÚ. Okrem toho významným prínosom bude, že donútime všetkých, ktorí s Európou obchodujú, aby menej zaťažovali životné prostredie, čo pomôže celej planéte.

Kedy myslíte, že by sa tieto zlepšenia mohli začať uplatňovať aj v praxi?

– V rozpočtovom výbore už pred tromi mesiacmi prešiel môj pozmeňujúci návrh, ktorý požadoval debatu o systéme vlastných zdrojov. Táto debata nebude vôbec jednoduchá a bude podľa predpokladov trvať najmenej do konca budúceho roka. Vzhľadom k tomu, že v tom čase by sa malo Slovensko ujať predsedníctva EÚ, znamená téma vlastných zdrojov aj pre nás veľmi veľa.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal europoslanec Vladimír Maňka.

Viac..  M. Lexmann: Dnes je témou Rusko, no vážnu hrozbu pre demokratický svet predstavuje aj totalitná Čína

O dom

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Rozpočet EÚ na rok 2023: posilnenie postavenia Európy pre ďalšie formovanie sveta

Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2023 vo výške 185,6 miliardy eur, ktorý má dopĺňať …