Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Európska komisia preskúma po Gazprome a Google sektor energetiky

Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Po avizovanom postupe voči gigantom ako Gazprom a Google, si Európska komisia vezme na mušku ďalší sektor. Európska komisia začala sektorové vyšetrovanie v odvetví štátnej pomoci týkajúci sa vnútroštátnych opatrení, ktoré sa týkajú zabezpečenia dostupnosti primeranej kapacity na výrobu elektrickej energie. Ide o vnútroštátne opatrenia, ktorými sa má predísť výpadkom dodávok energie (tzv. „kapacitné mechanizmy“).

Tieto kapacitné mechanizmy zavádza čoraz viac členských štátov s cieľom podporiť investície do elektrární alebo poskytnúť elektrárňam stimuly na podporu ich prevádzky, a to v záujme toho, aby dodávky elektriny vždy uspokojovali dopyt. Komisia uznáva, že tieto verejné opatrenia môžu byť v niektorých prípadoch oprávnené avšak je na členských štátoch, aby preukázali nevyhnutnosť týchto opatrení. Členské krajiny musia zaručiť, aby kapacitné mechanizmy nenarúšali hospodársku súťaž v rámci jednotného trhu EÚ – nemali by napríklad neprimerane zvýhodňovať určitých výrobcov alebo druhy technológií, či vytvárať prekážky, ktoré bránia toku elektrickej energie medzi krajinami EÚ.

Prostredníctvom tohto prieskumu EK zozbiera informácie o kapacitných mechanizmoch a prešetrí sa predovšetkým to, či tieto mechanizmy zabezpečujú dostatočné dodávky elektrickej energie bez toho, aby narúšali hospodársku súťaž alebo obchodovanie v rámci jednotného trhu EÚ. Prieskum dopĺňa stratégiu energetickej únie prijatú Komisiou s cieľom vytvoriť prepojený, integrovaný a bezpečný trh s energiou v Európe.

V rámci odvetvového prieskumu, ktorý je prvým prieskumom podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci, sa najprv vyžiadajú informácie o reprezentatívnej vzorke členských štátov, ktoré majú zavedené kapacitné mechanizmy alebo ktoré ich zavedenie zvažujú. Slovensko sa v tejto vzorke krajín nenachádza. Prieskum bude v tejto fáze zameraný na tieto krajiny: Belgicko, Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko.

Viac..  Pre pandémiu stúpli výdavky domácností na bývanie a klesli na reštaurácie, hotely či dopravu

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …