Jednotný digitálny trh posilní našu pozíciu vo svete


počítač
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia dnes zverejnila správu o stratégii vybudovania Jednotného digitálneho trhu v Európskej únii do roku 2020. Súčasťou je aj rámcový časový plán plnenia jednotlivých úloh. Cieľom je príprava európskej ekonomiky na novú éru v obchodných a hospodárskych vzťahoch, ktorú priniesla revolúcia v rozvoji informačných technológií za posledné desaťročia.

Stratégia predpokladá legislatívne zmeny v širokej škále oblastí od zjednodušenia internetového obchodovania, cez ochranu súkromia vo virtuálnom priestore až po digitalizáciu vzťahov medzi štátom a občanom.

„Potrebujeme vytvoriť Jednotný digitálny trh tak, aby na ňom bolo možné robiť všetko to, čo je dnes možné na existujúcom fyzickom Jednotnom trhu,“ píše sa v správe.

Podľa slovenského europoslanca Ivana Štefanca (Európska ľudová strana), ktorý je členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa je jeho dobudovanie logickým pokračovaním európskej integrácie a nevyhnutnosťou pre ďalší rozvoj európskej ekonomiky: „Po voľnom pohybe osôb, tovarov, služieb a kapitálu musíme umožniť aj voľný pohyb dát. Jedine vďaka tomu budeme môcť udržať krok s globálnym trendom vývoja a ostať konkurencieschopní voči hráčom ako USA a Čína. Junckerova komisia si dala ambiciózny cieľ naštartovať európsku ekonomiku a bez Jednotného digitálneho trhu to nebude možné.“

Zmazanie existujúcich bariér otvorí aj priestor pre zvýšenie počtu pracovných miest. „Hrubý domáci produkt Európskej únie by sa po dobudovaní Jednotného digitálneho trhu mohol zvýšiť až o 340 miliárd eur, čo by so sebou prinieslo 3,8 milióna nových pracovných miest. Klesli by tiež výdavky verejnej správy a to o 15 až 20 percent,“ konštatuje Štefanec.

Viac..  Ivan Štefanec o boji voči detskej práci: Vždy je dôležité nielen čo vyrábame, ale aj ako to vyrábame

„Dôležitá je pozornosť, ktorú dokument venuje malému a strednému podnikaniu a start-upom. Tie sú dnes motorom rozvoja a inovácií v ekonomike. V rámci Jednotného digitálneho trhu bude možné založiť malý internetový podnik s celoeurópskou pôsobnosťou len pomocou niekoľkých kliknutí.“

„Digitalizácia so sebou prináša aj riziká, plynúce z neoprávneného zhromažďovania a využívania dát. Tak ako je spotrebiteľ chránený pri bežnom obchodnom styku, aj Jednotný digitálny trh predpokladá posilnenie mechanizmov, ktoré zabránia zneužívaniu dát a osobných údajov, ktoré sa dnes bežne deje. Zvýšenie bezpečnosti, ochrana pred kyberšikanou a zneužívaním detí v digitálnom priestore bude účinná len pri úzkej súčinnosti medzi súkromnými poskytovateľmi internetového pripojenia a európskymi inštitúciami,“ uzatvára Štefanec.      

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec o boji voči detskej práci: Vždy je dôležité nielen čo vyrábame, ale aj ako to vyrábame

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …