Enviro organizácie z celej EÚ žiadajú zachovanie legislatívy na ochranu prírody


Viac ako 100 environmentálnych mimovládnych organizácií v rámci celej Európskej únie dnes spustí spoločnú internetovú petíciu s cieľom ochrániť prírodu Európy pred snahami Európskej komisie o oslabenie  environmentálnej legislatívy v oblasti ochrany prírody.

Internetová petícia s názvom Hlas pre prírodu (anglický názov Nature Alert) umožní občanom všetkých 28 členských krajín Európskej únie zapojiť sa do verejnej konzultácie, a tým podporiť zachovanie existujúcich  zákonov, ktoré zabezpečujú ochranu prírody v Európe. Petíciu zorganizovali významné medzinárodné mimovládne organizácie BirdLife Europe, EEB, Priatelia Zeme Európa a WWF. Na Slovensku sa do kampane zatiaľ zapojili  SOS/BirdLife Slovensko, WWF DCP Slovensko,  CEPA- Priatelia Zeme, Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Lesoochranárske zoskupenie VLK.

Táto internetová petícia predstavuje začiatok celoeurópskej niekoľkoročnej kampane, ktorej cieľom je zabrániť akýmkoľvek hrozbám súčasnej ochrane prírody. Viac ako 100 environmentálnych organizácií sa spojilo, aby zmobilizovali svojich členov, podporovateľov a verejnosť a dali Európskej komisii jasný signál, že požadujú zachovanie súčasných zákonov a zároveň posilnenie ich implementácie.

Európske zákony na ochranu prírody (Smernica o vtákoch a Smernica o biotopoch) sú z celosvetového hľadiska považované za najefektívnejšie v oblasti ochrany  vzácnych druhov  živočíchov, rastlín a biotopov. Vďaka týmto zákonom má Európa v súčasnosti najväčšiu sústavu chránených území známu ako Natura 2000, ktorá celkovo pokrýva približne jednu pätinu územia súše a 4% územia mora.

Európska komisia sa rozhodla realizovať dôkladné posúdenie obidvoch smerníc s cieľom zistiť, či sú účinné pre zabezpečenie efektívnej ochrany prírody. Tento proces je výsledkom iniciatívy súčasných predstaviteľov Európskej komisie, ktorí od svojho nástupu zvolili nepriateľský tón v súvislosti s environmentálnymi zákonmi a prezentujú ich  ako prekážka rastu a podnikaniu EÚ.

Internetová petícia umožní občanom Európskej únie zúčastniť sa na elektronickej verejnej konzultácií, ktorá bude prebiehať do 24. júla 2015 a je to jedinečná príležitosť pre verejnosť vyjadriť sa k tejto dôležitej otázke.

Viac..  EÚ odsúhlasila kompromis z konferencie COP27 zachovať Parížsku dohodu a chrániť najohrozenejších

Jozef Ridzoň so Slovenskej ornitologickej spoločnosti: “ Máme množstvo vedeckých dôkazov, že správne implementované existujúce Smernice,  sú veľmi účinné pri ochrane ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Človek však nemusí byť vedec, aby si všimol, že vzácne orly či orliaky sa vrátili do mnohých miest našej prírody, k čomu prispela najmä ochrana prírody podľa Smerníc Európskej únie.”

Miroslava Čierna Plassmann z WWF DCP Slovensko dodáva: “Ekonomický rozvoj v Európe a na Slovensku je možný i v súlade so základnými princípmi ochrany prírody. Naopak, rozumné využívanie prírodných zdrojov a ich „environmentálnych služieb“ poskytuje veľa možností pre dlhodobý regionálny rozvoj a zvyšovanie kvality života. Práve jasne formulované zákony zabezpečia, že to najvzácnejšie čo máme zostane ochránené pred neuváženými zásahmi, ktoré môžu poškodiť nielen záujmy ochrany prírody, ale i občanov, či rozvoj lokálnej ekonomiky, napríklad v oblasti turizmu. Teraz je ten najdôležitejší moment, kedy máme možnosť ukázať Európe, že je v spoločnom záujme ochrániť naše prírodné bohatstvo, ktoré je jedným z dôležitých rozvojových potenciálov Slovenska, zatiaľ však nedostatočne využitých.

Petíciu nájdete tu.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

testovanie na zvieratach

Viac ako 1,4 milióna občanov únie žiada koniec testov na zvieratách

V stredu 31. augusta o polnoci skončila Európska občianska iniciatíva Save Cruelty Free Cosmetics, občania …