Potreby sťahovania sa za prácou sa obáva až 28 % mladých Slovákov


Prichádzajúce leto je nielen predzvesťou blížiacich sa školských prázdnin a dovoleniek, ale aj nadchádzajúcich maturít a štátnic. Trh práce tak v letných mesiacoch zaplavia tisícky nových absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí budú mať pred sebou ďalšiu zaťažkávaciu skúšku, a to nájdenie si svojho prvého zamestnania. A nebude to ľahká úloha, nakoľko nezamestnanosť mladých ľudí je u nás vysoká a určite pred ňou nemožno zatvárať oči. Problémom mladých ľudí je predovšetkým nedostatočná prax a skúsenosti či nevhodná kvalifikácia. Niet sa preto čo čudovať, že viac než tretina mladých Slovákov si nie je istá nájdením práce po ukončení školy. Napriek tomu však v našej mladej generácii prevláda skôr optimizmus a dve tretiny sú si isté nájdením zamestnania po škole. Z toho štvrtina mladých Slovákov a Sloveniek si je dokonca úplne istá, že sa im po skončení štúdia podarí uplatniť sa na pracovnom trhu. Údaje pochádzajú z prieskumu Eurobarometer, do ktorého boli zahrnutí mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov.

praca

“Podľa prieskumu Trendence Graduate Barometer 2013 si slovenskí absolventi ekonomických smerov rezervujú na nájdenie svojho prvého zamestnania 4,6 mesiaca a svojim potenciálnym zamestnávateľom plánujú zaslať 30 životopisov. Mladí Európania očakávajú, že hľadanie práce im zaberie až 5,5 mesiaca a rozpošlú celkovo až 38 žiadostí”, uviedol analytický tím Poštovej banky. Postoj mladých Slovákov k hľadaniu si svojho prvého „jobu“ je teda optimistickejší v porovnaní s ich európskymi rovesníkmi, napriek tomu sú ich obavy značné. A čoho sa teda mladí Slováci najviac obávajú v súvislosti so získaním práce? Najväčší strach majú z toho, že sa budú musieť kvôli práci presťahovať. Až pre 28 % mladých našincov je totiž potreba sťahovať sa za prácou takpovediac „nočnou morou“. V porovnaní s európskym priemerom či susednými krajinami je tento podiel výrazne vyšší, nakoľko v únii ako takej má obavy zo sťahovania sa za prácou len približne každý šiesty mladý človek a v susednom Česku dokonca len každý ôsmy.

 

 

ake su vase obavyViac než pätina mladých Slovákov [22 %] má v súvislosti s hľadaním si práce najväčšie obavy z výšky platu. Domnievajú sa totiž, že ich platové požiadavky nebudú uspokojené. Hoci sa situácia na našom trhu práce zlepšuje, miera nezamestnanosti je stále pomerne vysoká, čo sťažuje podmienky pri vyjednávaní o výške platu. A mladí ľudia to majú pri hľadaní práce často ešte ťažie kvôli chýbajúcej praxi a skúsenostiam. Podiel Slovákov vyjadrujúcich obavy z platovej úrovne pri hľadaní si zamestnania je oveľa vyšší ako európsky priemer. V EÚ sa nízkeho ponúknutého platu obáva len 12 % mladých Európanov. Rozdiely sú badateľné aj pri porovnaní s našimi susedmi. V Česku a Maďarsku má z úrovne platu obavy 17 % mladých a v Poľsku dokonca len 14 %. „Nezískam dlhodobú či stálu prácu“. Mladí Európania sa pri hľadaní novej práce obávajú predovšetkým toho, že nezískajú stále zamestnanie. Takéto obavy má až takmer tretina mladých v únii, pričom na Slovensku je to „len“ 18 % mládeže. Necelá pätina mladých ľudí má obavy z nenájdenia stálej práce aj v Česku a Maďarsku. Poliaci sa viac približujú k európskemu priemeru a spomínané obavy tam vyjadrilo 27 % obyvateľov do 30 rokov. Takmer každý siedmy mladý Slovák má obavy z toho, že jeho znalosti a zručnosti nebudú dostačujúce pre potenciálneho zamestnávateľa. Táto obava zrejme súvisí s tým, že mladým ľuďom zväčša chýba potrebná prax a skúsenosti alebo že o ich kvalifikáciu nie je dostatočný záujem zo strany zamestnávateľov. Takmer desatina mladých Slovákov nemá žiadne obavy v súvislosti so získaním práce. V európskom porovnaní je však podiel optimisticky naladenej mládeže u nás výrazne nižší. V európskej 28 – čke, ale aj v susednom Poľsku a Česku, sa nájdenia novej práce neobáva až takmer pätina mladých ľudí. A u našich južných susedov nemá obavy v súvislosti s nájdením práce až štvrtina mládeže.

Viac..  Miriam Lexmann: Bránim krehký mier v Náhornom Karabachu

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

zamestnanci

Europarlament a Rada EÚ sa dohodli na nových pravidlách pre adekvátne minimálne mzdy

Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady Európskej únie (EÚ) sa dohodli na nových únijných pravidlách …