benova
Monika Flašíková-Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union- EP.

Flašíková Beňová: Neúmerné rozpočtové škrty ohrozujú zdravie a životy ľudí


Dôležitou témou prebiehajúceho plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) sú návrhy uznesení týkajúce sa zlepšovania zdravotnej starostlivosti a zvyšovania bezpečnosti pacientov v Európskej únii (EÚ). Ide najmä o reakciu na pretrvávajúci vysoký výskyt infekcií v nemocničných zariadeniach v rámci jednotlivých členských štátov, ako aj zvyšujúcu sa odolnosť pacientov voči antibiotickej liečbe.

Návrhy uznesení pochádzajú z dielne Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). „Ako členka výboru si dovolím upozorniť, že jedným z dôležitých výstupov ich prípravy je aj konštatovanie, že pretrvávajúce úsporné opatrenia v oblasti verejných financií, ktoré sú členské štáty často nútené robiť za každú cenu, majú preukázateľne negatívny dopad aj na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Rozpočtové škrty na nesprávnych miestach tak podľa nej priamo zasahujú do práv pacientov a jednoznačne ohrozujú ich bezpečnosť.

„Opäť sa potvrdzuje, že slepá dôvera v politiku rozpočtových škrtov nemôže byť tou správnou cestou. V prípade zdravotníctva totiž ohrozujú zdravie a životy ľudí, čo je jednoducho neprijateľné,“ zdôraznila europoslankyňa. Prioritou sa podľa nej musí stať konečne pacient a nie nejaké umelé škrty a neúmerné šetrenie. Cieľom navrhovaných uznesení je aj zodpovednejšie využívanie existujúcich liečebných postupov a podpora inovácií v tejto oblasti. „Reagujú tak na stále sa zvyšujúcu rezistenciu voči antibiotikám, ktorá sa stáva čoraz väčším problémom európskeho zdravotníctva. Pri ich predpisovaní má byť kladený väčší dôraz na obozretnosť a rovnako by mal byť vo výraznejšej miere podporovaný výskum a vývoj nových alternatívnych liečiv s odlišnými mechanizmami účinku,“ uzavrela poslankyňa.

Viac..  Slovensko v máji patrilo ku krajinám s najnižšou nadmernou úmrtnosťou

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Ďuriš Nicholsonová: Odchádzam z Bruselu a modlím sa, aby sme na Slovensku nepotrebovali zdravotnú pomoc

Mám v rodine onkologicky chorých ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú s tým, že ich liečba …