Materská dovolenka: Posledná šanca niečo urobiť


Materská dovolenka je v Európe dôležitou súčasťou života a základnou pre rovnováhu medzi kariérou a rodinou. Členské štáty EÚ ju uplatňujú dosť odlišným spôsobom a jednotlivé vlády od roku 2008 blokujú pokusy o zlepšenie spoločných štandardov. Európska komisia už varovala, že pokiaľ nedôjde k žiadnemu pokroku, svoj návrh stiahne. Poslanci rokujú a hlasujú o uznesení, v ktorom vyzývajú členské štáty k obnoveniu rokovaní.

Súčasná legislatíva a jej navrhované zmeny

Na úrovni EÚ upravuje materskú dovolenku smernica z roku 1992, ktorá stanovuje minimálnu dobu materskej dovolenky na 14 týždňov, z čoho dva týždne sú povinné. Príspevok počas materskej dovolenky upravujú vnútroštátne právne predpisy. Komisia prišla s návrhom na revíziu tejto smernice, podľa ktorého by mala materská dovolenka trvať minimálne 18 týždňov, z čoho by bolo 6 týždňov povinných. Návrh takisto požaduje, aby ženy počas celého trvania materskej dostávali príspevok vo výške svojho plného platu. V roku 2010 poslanci požadovali predĺženie materskej dovolenky na najmenej 20 plne platených týždňov, z ktorých by si ženy museli povinne vybrať 6 týždňov po narodení dieťaťa.

Ako to vyzerá v členských štátoch

V súčasnej dobe sa dĺžka materskej dovolenky zo štátu na štát podstatne líši. V niektorých krajinách je to 14 týždňov, inde 28 a sú aj krajiny, kde môže za určitých podmienok trvať až 52 týždňov. Nie všade je materská dovolenka plne platená. Líši sa aj dĺžka jej povinnej časti.

Viac..  Občan EÚ s obvyklým bydliskom v inom členskom štáte má na prvé mesiace nárok na rodinné prídavky

Posledná šanca niečo urobiť

Minulý rok v decembri, potom ako bol návrh v Rade zablokovaný viac ako štyri roky, dala Komisia Rade a Parlamentu ďalších šesť mesiacov na to, aby sa pokúsili o dosiahnutie dohody. Poslanci, Rada a Komisia budú preto o budúcnosti právnych predpisov diskutovať na plenárnom zasadnutí v utorok 19. mája. Deň na to bude parlamentné plénum hlasovať o uznesení, ktoré vyzýva k obnoveniu rokovaní.

Plenárnu debatu môžete sledovať v priamom prenose v utorok od 20:00, plenárne hlasovanie v stredu od 12:00.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Lexmann

Miriam Lexmann: Materská a rodičovská nie sú dovolenky, musia sa prejaviť aj v dôchodku

Materská a rodičovská dovolenka musí byť adekvátna a zohľadnená aj v dôchodku, seniori naň môžu nastúpiť dobrovoľne a osoby …