Takéto zmeny navrhuje parlament pre bezpečnejšie zdravotníctvo v EÚ

Podľa odhadov trpí 8 až 12 % hospitalizovaných pacientov v EÚ v dôsledku nežiaducich udalostí, pričom takmer polovici z týchto udalostí by sa dalo predísť. Najčastejšími nežiaducimi udalosťami sú infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou, udalosti súvisiace s podávaním liekov a komplikácie počas chirurgických zákrokov alebo po nich.

Európsky parlament v utorok prijal súbor odporúčaní zameraných na zvýšenie bezpečnosti pacientov. Poslanci okrem iného požadujú viac úsilia v boji proti zvyšujúcej sa odolnosti voči antibiotikám, zodpovednejšie využívanie existujúcich liečebných postupov a podporu inovácií. Zamerali sa tiež na infekcie v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, ktoré postihujú 8 – 12% hospitalizovaných pacientov v EÚ, sú zodpovedné za 37.000 úmrtí ročne a neúmerne zaťažujú obmedzené rozpočty na zdravotníctvo.

“Úsporné opatrenie nesmú byť zavádzané spôsobom, ktorý má dopad na bezpečnosť pacientov,  zamestnancov či odborníkov v nemocniciach,” uviedol spravodajca uznesenia Piernicola Pedicini (EFDD, IT). “V Európe zomiera každoročne 25.000 ľudí následkom rastúcej rezistencie voči existujúcim antimikrobiálnym látkam. Musíme preto podporiť výskum nových typov liečiv. V oblasti veterinárnej medicíny je potrebné zamedziť online predaju antimikrobiálnych látok a ich preventívneho využívania,” dodal.

Poslanci schválili nelegislatívne uznesenie o bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe pomerom hlasov 637 (za): 32 (proti): 10 (zdržalo sa hlasovania).

Obmedzené výdavky na zdravotníctvo škodia pacientom

Súčasná hospodárska kríza vytvára podľa poslancov zvýšený tlak na rozpočty členských štátov, a má tak vplyv na bezpečnosť pacientov. Parlament preto vyzval členské štáty EÚ, aby bezpečnosť pacientov nebola ovplyvnená úspornými opatreniami a aby systémy zdravotnej starostlivosti zostali primerane financované.

Antibiotiká: Najprv diagnóza, potom predpis

Poslancami navrhnuté opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť zodpovednejšie využívanie antibiotík, zahŕňajú:

  • prísne vykonávanie právnych predpisov zakazujúcich poskytovanie antibiotík bez predpisu,
  • vykonanie vhodnej mikrobiologickej diagnostiky pred predpísaním antibiotík,
  • uplatňovanie zodpovedných marketingových postupov zabraňujúcich konfliktu záujmov medzi výrobcami liekov a osobami, ktoré ich predpisujú a
  • zlepšenie informovanosti o monitoringu v oblasti využívania antibiotík a antibiotickej rezistencie a posilnenie kontroly v súvislosti s infekciami v zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Poslanci tiež vyzvali farmaceutické spoločnosti na zvýšenie investícií do vývoja nových antimikrobiálnych látok a požiadali Komisiu, aby zvážila legislatívny rámec na podporu vývoja nových antibiotík.

Veterinárne antibiotiká: Výzva na obmedzenie preventívneho využívania

Viac..  Europoslanci chcú zabitie Chovanca dotiahnuť do europarlamentu. Podľa Korčoka ešte nevieme, či bude do vyšetrovacieho tímu zapojený aj slovenský expert

Poslanci presadzujú zodpovedné využívanie antimikrobiálnych látok vo veterinárnom lekárstve, vrátane medikovaných krmív, povolením ich použitia len na liečbu po lekárskej diagnóze. Na pôde Parlamentu v súčasnosti prebieha diskusia o dvoch návrhoch legislatívnych aktov v tejto oblasti.

Uznesenie požaduje obmedziť používanie antibiotík pre zvieratá postupným ukončením ich profylaktického využívania. Využívanie metafylaxie, teda hromadného podávania liekov zvieratám s cieľom liečiť ochorením postihnuté jedince v chove a predchádzať infikovaniu zdravých jedincov, by malo byť podľa poslancov tiež znížené na minimum.

Reakcie slovenských poslancov

“Výrazne zaostáva modernizácia a financovanie zdravotníctva, ako aj európske financovanie vývoja nových liekov. Až 3 milióny pacientov v EÚ ročne utrpí ujmu niekedy až smrť v súvislosti so zdravotníckou starostlivosťou v nemocniciach. Častými sú infekcie spôsobené mikróbmi odolnými na akékoľvek antibiotiká,” uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

“Odhaduje sa, že do roku 2050 bude vo svete každoročne umierať 10 miliónov ľudí v dôsledku výskytu nových super baktérií odolných voči všetkým antibiotikám. Spotreba antibiotík na Slovensku je ešte vyššia ako priemer v krajinách OECD. Alarmujúca situácia potrebuje adekvátne riešenia,” uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

“Až 8 – 12% hospitalizovaných pacientov EÚ utrpí ujmu, ktorej sa často dalo predísť. Ide o 3 milióny ľudí, pričom údaje sú nepresné a nie vždy aktuálne. Členské štáty v oblasti bezpečnosti pacientov dosahujú nerovnomerný pokrok. Som rada, že Slovensko patrí do skupiny štátov s bezpečnejšou zdravotnou starostlivosťou,” uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

“Zabezpečenie lepšej zdravotnej starostlivosti a zvýšenie bezpečnosti pacientov je nevyhnutným krokom pre zlepšenie zdravotného systému. Navyše je nevyhnutné zefektívniť využívanie finančných prostriedkov, ako aj zaistiť zodpovednejšie využívanie existujúcich liečebných postupov a podporovať inovácie,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

“Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou spotrebou antibiotík. Je dôležité, aby sa pacientom vydávalo len predpísané množstvo antibiotík potrebných na liečbu, a to len v prípadoch, kedy je zrejmé, že je nevyhnutné ich nasadiť. Taktiež je potrebné dohliadať na to, aby sa znížilo používanie antibiotík v potravinárskom priemysle,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Reakcie slovenských europoslancov na Správu o stave Únie

Predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyen predniesla v stredu dopoludnia na pôde Európskeho parlamentu …