Smolková: Prístup Rady je nepochopiteľný, blokuje dlhšiu materskú v EÚ

Poslanci prostredníctvom v stredu schváleného uznesenia požiadali Európsku komisiu, aby nestiahla návrh smernice o materskej dovolenke, ktorého prijatie blokuje už štyri roky Rada ministrov EÚ. Parlament tiež vyzval ministrov, aby pokračovali v rokovaniach a dohodli sa na spoločnej pozícii ako východiska pre následné vyjednávania s poslancami na finálnom znení legislatívneho textu.

 “Ľavicová väčšina žiaľ potvrdila, že zo smernice týkajúcej sa zdravia a bezpečnosti pri práci tehotných a dojčiacich žien chce urobiť nástroj na presadenie akejsi európskej rodinnej politiky v intenciách rodovej ideológie. Mrzí ma však postoj Rady, ktorá ešte pred hlasovaním tento zámer posvätila,” uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

Parlament v uznesení schválenom pomerom hlasov 419 (za): 97 (proti): 161 (zdržalo sa hlasovania) opätovne vyjadrili ochotu pomôcť prekonať patovú situáciu a vyzval Komisiu, aby konštruktívne spolupracovala so spoluzákonodarcami na zmierení pozícií Parlamentu a Rady.

 “V akej Európe to žijeme, ak tie, ktoré vytvárajú život, sú penalizované? V akej Európe to žijeme, ak je pôrod synonymom pre chudobu? Ženám nepomôžeme, ak túto smernicu jednoducho zahodíme,” uviedla spravodajkyňa uznesenia Maria Arena (S&D, BE) “Od roku 1992, keď bola schválená [prvá a v súčasnosti stále platná] smernica o materskej dovolenke sme nedosiahli žiaden pokrok. Ženy nemôžu čakať, zaslúžia si, ak sa tak rozhodnú, byť ženami, matkami a zároveň zamestnankyňami bez toho, aby boli diskriminované,” dodala.

 Poslanci Komisiu požiadali, aby v prípade, že sa rozhodne stiahnuť návrh smernice, predložila novú legislatívnu iniciatívu do konca roka tak, aby sa ňou mohlo zaoberať luxemburské predsedníctvo Rady.

 “Pre zvýšenie pôrodnosti v EU musíme vytvárať lepšie podmienky pre ženy na materskej. Oblasť sociálnych vecí zostáva v kompetencii národných štátov. EU by mala vytvárať také podmienky, aby členské štáty mali väčší priestor pre predlžovanie materskej dovolenky a zvyšovanie čistého príjmu počas materskej,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

 Otcovská dovolenka

 Parlament tiež opätovne vyjadril ochotu podporiť platenú otcovskú dovolenku v trvaní najmenej desiatich pracovných dní, ktorá by dopĺňala materskú dovolenku.

 “V súčasnosti celá EÚ čelí demografickej kríze. Tým je ohrozený trh práce a celý sociálny a dôchodkový systém. Aj z tohto pohľadu je prístup Rady nepochopiteľný. Je potrebné vytvoriť všetky predpoklady nato, aby sa rodilo viac detí a aby matky mali preto vytvorené všetky možné uľahčujúce podmienky,” uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Viac..  Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Materská dovolenka

Materská dovolenka je na úrovni EÚ regulovaná od roku 1992, kedy bola prijatá prvá smernica stanovujúca minimálnu dĺžku materskej dovolenky v EÚ na 14 týždňov. Komisia navrhla zmenu tejto legislatívy (smernice 92/85) v októbri 2008 v rámci balíka opatrení zameraných na dosiahnutie väčšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktorý vychádzal z dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva z roku 2000.

 “Je dôležité, aby ženy mali právo na primeranú materskú dovolenku a ochranu po pôrode. Je na členských štátov, aby doladili detaily. Zároveň netreba zabúdať, že je tu mnoho ďalších opatrení, ktorých prijatie by pomohlo rodinám – dostatok miest v predškolských zariadeniach, cenovo dostupné bývanie a efektívne daňové zvýhodnenia,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

V októbri 2010 Parlament ukončil prvé čítanie schválením pozmeňujúcich návrhov, prostredníctvom ktorých žiadal predĺženie plne platenej materskej dovolenky zo 14 na 20 týždňov a zavedenie dvojtýždňovej otcovskej dovolenky, rovnako s náhradou vo výške plného platu. Návrh Parlamentu bol následne zaslaný Rade, ktorá k nemu až do tohto momentu neprijala formálnu pozíciu.

Komisia zverejnila svoj zámer stiahnuť navrhovanú smernicu v rámci svojho Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT).

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Európska pomoc zachráni mnohé gastrofirmy

BRATISLAVA – Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) víta …