Smolková: Prístup Rady je nepochopiteľný, blokuje dlhšiu materskú v EÚ


Poslanci prostredníctvom v stredu schváleného uznesenia požiadali Európsku komisiu, aby nestiahla návrh smernice o materskej dovolenke, ktorého prijatie blokuje už štyri roky Rada ministrov EÚ. Parlament tiež vyzval ministrov, aby pokračovali v rokovaniach a dohodli sa na spoločnej pozícii ako východiska pre následné vyjednávania s poslancami na finálnom znení legislatívneho textu.

 “Ľavicová väčšina žiaľ potvrdila, že zo smernice týkajúcej sa zdravia a bezpečnosti pri práci tehotných a dojčiacich žien chce urobiť nástroj na presadenie akejsi európskej rodinnej politiky v intenciách rodovej ideológie. Mrzí ma však postoj Rady, ktorá ešte pred hlasovaním tento zámer posvätila,” uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

Parlament v uznesení schválenom pomerom hlasov 419 (za): 97 (proti): 161 (zdržalo sa hlasovania) opätovne vyjadrili ochotu pomôcť prekonať patovú situáciu a vyzval Komisiu, aby konštruktívne spolupracovala so spoluzákonodarcami na zmierení pozícií Parlamentu a Rady.

 “V akej Európe to žijeme, ak tie, ktoré vytvárajú život, sú penalizované? V akej Európe to žijeme, ak je pôrod synonymom pre chudobu? Ženám nepomôžeme, ak túto smernicu jednoducho zahodíme,” uviedla spravodajkyňa uznesenia Maria Arena (S&D, BE) “Od roku 1992, keď bola schválená [prvá a v súčasnosti stále platná] smernica o materskej dovolenke sme nedosiahli žiaden pokrok. Ženy nemôžu čakať, zaslúžia si, ak sa tak rozhodnú, byť ženami, matkami a zároveň zamestnankyňami bez toho, aby boli diskriminované,” dodala.

 Poslanci Komisiu požiadali, aby v prípade, že sa rozhodne stiahnuť návrh smernice, predložila novú legislatívnu iniciatívu do konca roka tak, aby sa ňou mohlo zaoberať luxemburské predsedníctvo Rady.

 “Pre zvýšenie pôrodnosti v EU musíme vytvárať lepšie podmienky pre ženy na materskej. Oblasť sociálnych vecí zostáva v kompetencii národných štátov. EU by mala vytvárať také podmienky, aby členské štáty mali väčší priestor pre predlžovanie materskej dovolenky a zvyšovanie čistého príjmu počas materskej,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

 Otcovská dovolenka

 Parlament tiež opätovne vyjadril ochotu podporiť platenú otcovskú dovolenku v trvaní najmenej desiatich pracovných dní, ktorá by dopĺňala materskú dovolenku.

 “V súčasnosti celá EÚ čelí demografickej kríze. Tým je ohrozený trh práce a celý sociálny a dôchodkový systém. Aj z tohto pohľadu je prístup Rady nepochopiteľný. Je potrebné vytvoriť všetky predpoklady nato, aby sa rodilo viac detí a aby matky mali preto vytvorené všetky možné uľahčujúce podmienky,” uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Viac..  Ivan Štefanec: Slovensko má tiež svojich hrdinov

Materská dovolenka

Materská dovolenka je na úrovni EÚ regulovaná od roku 1992, kedy bola prijatá prvá smernica stanovujúca minimálnu dĺžku materskej dovolenky v EÚ na 14 týždňov. Komisia navrhla zmenu tejto legislatívy (smernice 92/85) v októbri 2008 v rámci balíka opatrení zameraných na dosiahnutie väčšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktorý vychádzal z dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva z roku 2000.

 “Je dôležité, aby ženy mali právo na primeranú materskú dovolenku a ochranu po pôrode. Je na členských štátov, aby doladili detaily. Zároveň netreba zabúdať, že je tu mnoho ďalších opatrení, ktorých prijatie by pomohlo rodinám – dostatok miest v predškolských zariadeniach, cenovo dostupné bývanie a efektívne daňové zvýhodnenia,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

V októbri 2010 Parlament ukončil prvé čítanie schválením pozmeňujúcich návrhov, prostredníctvom ktorých žiadal predĺženie plne platenej materskej dovolenky zo 14 na 20 týždňov a zavedenie dvojtýždňovej otcovskej dovolenky, rovnako s náhradou vo výške plného platu. Návrh Parlamentu bol následne zaslaný Rade, ktorá k nemu až do tohto momentu neprijala formálnu pozíciu.

Komisia zverejnila svoj zámer stiahnuť navrhovanú smernicu v rámci svojho Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT).

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Zdanlivá internetová anonymita priniesla nové neduhy

Od roku 1988 si ľudia vo svete pripomínajú v posledný novembrový deň bezpečnosť informačných technológií …