EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Brusel: Mená konečných vlastníkov firiem budú povinne zverejňované
schránka
PHOTO: Ilustračné/redakcia/red.

Brusel: Mená konečných vlastníkov firiem budú povinne zverejňované

Mená konečných vlastníkov podnikov budú uvádzané v centrálnych registroch členských štátov, ktoré budú prístupné pre vnútroštátne orgány aj pre osoby s legitímnym záujmom, napríklad investigatívnych novinárov. Vyplýva to z dohody s Radou, ktorú v stredu schválil Európsky parlament. Nová smernica by mala pomôcť v boji proti praniu špinavých peňazí, daňovým trestným činom a financovaniu terorizmu. Poslanci tiež schválili nové pravidlá umožňujúce jednoduchšie vystopovanie finančných transferov. 

Štvrtá smernica zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí (AMLD) po prvýkrát zaväzuje členské štáty k vytvoreniu centrálnych registrov, ktoré budú obsahovať informácie o skutočných vlastníkoch (tzv. beneficial owners) podnikateľských subjektov a iných právnických osôb zaregistrovaných na ich území, vrátane zvereneckých fondov. Táto povinnosť nebola obsiahnutá v pôvodnom návrhu Komisie, do konečného textu smernice ju presadili poslanci počas rokovaní so zástupcami Rady ministrov EÚ a Komisie.

“Pranie špinavých peňazí predstavuje reálnu hrozbu v existujúcom hospodárstve. Vytvorenie a fungovanie obchodných registrov umožni identifikáciu skutočného vlastníka podniku alebo obchodnej transakcie. Pri predchádzaní prianiu špinavých peňazí je najdôležitejší preventívny prístup, ktorý by mal byť cielený a primeraný,” uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Schválený text smernice tiež ukladá bankám, audítorom, právnikom, realitným agentom, kasínam a ďalším entitám ohlasovaciu povinnosť v súvislosti s podozrivými transakciami svojich klientov.

Prístup k registrom pre osoby s legitímnym záujmom

Centrálne registre budú prístupné orgánom členských štátov a ich finančným spravodajským jednotkám (bez obmedzenia), povinným subjektom (napríklad bankám uskutočňujúcim hĺbkovú kontrolu klienta v rámci opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi), ako aj verejnosti (v tomto prípade môže prístup k informáciám podliehať online registrácii a úhrade poplatku na pokrytie administratívnych nákladov).

“Musíme urobiť všetky kroky, aby sme zamedzili praniu špinavých peňazí  a financovaniu terorizmu. Je spoločnou úlohou bezpečnostných a finančných orgánov, aby úzko spolupracovali a dochádzalo k včasnej výmene údajov,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Ivan Štefanec: Koniec geoblokovania otvorí nové možnosti pre internetové obchodovanie

 Osoba alebo organizácia, ktorá má záujem o prístup k centrálnemu registru, napríklad investigatívny novinár alebo mimovládna organizácia, bude musieť preukázať “legitímny záujem” v súvislosti s podozrením na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a súvisiacimi predikatívnymi trestnými činmi, ako napríklad korupciou, daňovou trestnou činnosťou a podvodmi.

 Tieto osoby získajú prístup minimálne k menu, mesiacu a roku narodenia, štátnej príslušnosti a krajine pobytu konečného vlastníka a k informáciám o povahe a rozsahu ním držaného podielu. Obmedziť prístup k týmto informáciám budú môcť členské štáty v jednotlivých prípadoch iba za výnimočných okolností.

Informácie z centrálnych registrov o vlastníckych právach týkajúcich sa správy zvereného majetku budú prístupné iba príslušným orgánom a takzvaným povinným osobám.

Zvláštne opatrenia pre politicky exponované osoby

 Text smernice stanovuje jasné pravidlá vzťahujúce sa na takzvané politicky exponované osoby, t.j. osoby, u ktorých existuje vyššie než obvyklé riziko korupčného správania z titulu nimi zastávanej politickej funkcie. Ide napríklad o hlavy štátov, predsedov vlád, ministrov a štátnych tajomníkov, sudcov najvyšších či ústavných súdov, poslancov parlamentu a ich rodinných príslušníkov.

 Smernica ukladá členským štátom prijať v prípade obchodných vzťahov s politicky exponovanými osobami dodatočné opatrenia, zamerané okrem iného na zistenie zdroja majetku a zdroja finančných prostriedkov použitých v obchodných vzťahoch alebo transakciách s takýmito osobami.

 Vystopovanie prevodov finančných prostriedkov

Poslanci tiež schválili nariadenie o prevode finančných prostriedkov, ktorého cieľom je zvýšiť vystopovateľnosť platiteľov a príjemcov, ako aj ich majetku.

Členské štáty budú mať dva roky na transpozíciu ustanovení smernice o boji proti praniu špinavých peňazí do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Nariadenie o prevode finančných prostriedkov bude priamo účinné vo všetkých členských štátoch 20 dní po jeho publikovaní v Úradnom vestníku EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

smolková

Členské štáty by mali prijať stratégie na podporu zaostávajúcich regiónov, tvrdí europoslankyňa Smolková

Európska únia vyznáva zásadu politiky súdržnosti, ktorú považuje za jednu zo svojich priorít. Únia poskytla …