Mlieko a ovocie v školách: Parlament schválil opatrenia na podporu zdravého stravovania

Školský mliečny program vznikol v roku 1977. Program podpory konzumácie ovocia v školách, ktorého súčasťou je aj vzdelávací rozmer, vznikol v roku 2009. Oba programy majú za cieľ podporovať konzumáciu ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, doteraz však fungovali v odlišných legislatívnych a finančných rámcoch.

Na školskom mliečnom programe participuje všetkých 28 členských štátov Únie. Program podpory konzumácie ovocia využíva 25 členských štátov (všetky s výnimkou Spojeného kráľovstva, Fínska a Švédska).

Konzumácia ovocia, zeleniny a mlieka klesá v celej Európe. Nadváhou trpí v EÚ viac ako 20 miliónov detí, pričom dospievajúci mladí ľudia skonzumujú v priemere iba 30 až 50 % odporúčaného denného príjmu ovocia a zeleniny.

Zdravé stravovacie návyky sa najlepšie získavajú v mladom veku, a preto by EÚ a jej členské štáty mali vynaložiť viac úsilia a prostriedkov na podporu zdravého stravovania mladých a konzumáciu miestnych potravín. Vyplýva to z pozmeňujúcich návrhov a mandátu na rokovania s členskými štátmi o finálnom znení legislatívy, ktoré v stredu schválil Európsky parlament. Cieľom nových pravidiel je rozšíriť vzdelávanie o zdravom stravovaní a pokračovať v distribúcii mlieka, ovocia a zeleniny na školách.

 “Zdravá a vyvážená strava je základom dobrého zdravia. Spotreba ovocia, zeleniny a mlieka v EÚ napriek tomu klesá, čo má pre Európanov mnoho negatívnych následkov. Nové pravidlá by mali zabezpečiť, aby sa na našich školách v tejto súvislosti urobilo viac – nejde len o to, že našim deťom dáme zdravé potraviny, ale aj o zlepšenie ich vzdelávania ohľadom zdravých stravovacích návykov,” uviedol spravodajca navrhovaného nariadenia, poslanec Marc Tarabella (S&D, BE).

Väčší dôraz na vzdelávanie, väčší výber, spravodlivejšie financovanie

Parlament podporil návrh na zlúčenie dvoch v súčasnosti samostatných programov na podporu konzumácie mlieka (školský mliečny program) a ovocia (program podpory konzumácie ovocia) na školách a rozšírenie vzdelávacích aktivít v oblasti zdravého stravovania.

Poslanci zároveň schválili zmeny, ktoré by mali:

  • rozšíriť zoznam produktov, ktorých distribúcia na školách bude mať nárok na spolufinancovanie zo strany EÚ. Na základe parlamentných pozmeňovacích návrhov by tak mohli byť v rámci nového programu poskytované v školách aj mliečne výrobky, ktoré majú nesporne prospešný vplyv na zdravie detí, napríklad syry, tvaroh a jogurty (za predpokladu, že neobsahujú pridané arómy či pridané ovocie, orechy alebo kakao), pričom prioritne by sa mali využívať miestne a regionálne produkty,
  • zaviazať členské štáty k vyčleneniu 10% – 20% z prostriedkov EÚ pridelených v rámci školského programu na financovanie sprievodných vzdelávacích opatrení, ktoré by mohli zahŕňať napríklad návštevy fariem a poľnohospodárskych podnikov a príležitostnú distribúciu miestnych špecialít, napríklad medu, olív, sušeného ovocia či spracovaného ovocia a zeleniny (za predpokladu, že neobsahuje pridaný cukor, tuk, soľ, sladidlá alebo umelé potravinárske aditíva zvýrazňujúce chuť).
  • zvýšiť rozpočet na opatrenia súvisiace s mliekom a mliečnymi výrobkami o 20 miliónov eur na konečných 100 miliónov eur ročne (rozpočet pre ovocie a zeleninu by mal zostať na úrovni 150 miliónov eur ročne) a
  • zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie prostriedkov EÚ medzi členské štáty prostredníctvom dvoch základných kritérií platných pre celý program (podiel šesť až desaťročných detí na celkovej populácii daného členského štátu a stupeň rozvoja regiónov v danom členskom štáte). V prípade mlieka a mliečnych výrobkov by sa počas šesťročného prechodného obdobia mala brať do úvahy miera doterajšieho využívania finančných prostriedkov v rámci školského mliečneho programu, ktorá by sa mala vyvážiť zavedením minimálnej ročnej úrovne výdavkov Únie na podporu dieťaťa.
Viac..  Ivan Štefanec: V EÚ sme pripravili novú bezpečnostnú stratégiu, ktorá je kľúčová pre obranu nášho priestoru

Ďalší postup

Parlament schválil pozmeňovacie návrhy a mandát na rokovania s ministrami členských štátov pomerom hlasov 458 (za): 97 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania). Svoju rokovaciu pozíciu musí teraz schváliť Rada ministrov EÚ, aby mohli vyjednávači Parlamentu, Rady a Komisie začať rokovať o finálnom znení novej legislatívy.

 Reakcie slovenských poslancov

 “Som rád, že existuje program na poskytovanie ovocia a zeleniny na školách. Súčasný systém sa na Slovensku dobre uplatňuje. Preto považujem za potrebné zvyšovať informovanosť o tomto programe a tak zabezpečiť, aby sa čo najviac našich detí dostalo k takejto zdravej forme školského stravovania,” uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

 “Zdravá výživa detí a mládeže musí byť prioritou každého členského štátu. Ovocie, zelenina, mlieko a mliečne výrobky musia byť súčasťou stravy v školách.  Program pre zdravú výživu musí byť aj súčasťou boja proti obezite detí a mládeže,” uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

 “Stravovacie návyky z mladosti sa zásadne nemenia ani vo vyššom veku a prejavujú sa v zdravotnom stave občanov. Keďže prevencia je vždy efektívnejšia ako riešenie následkov, vyvážené stravovanie a životný štýl pravidelného pohybu si preto zaslúži na školách väčšiu pozornosť,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

 

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Zjednodušíme výrobcom záťaž a lepšie ochránime spotrebiteľov

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa schválil jednoznačnou väčšinou návrh europoslanca a …