Brusel vs Nemecko: Minimálna mzda pri preprave môže byť diskriminujúca

Európska komisia začala proti Nemecku konanie pre porušenie práva o uplatňovaní zákona o minimálnej mzde v sektore dopravy.  Po výmene informácií s nemeckými úradmi a dôkladným právnym posúdením nemeckých opatrení, Komisia zaslala Nemecku oficiálnu výzvu. Je to prvý krok pri začatí konania.

Komisia sa domnieva, že zákon o uplatňovaní minimálnej mzdy na všetky prepravné operácie, ktoré sa týkajú nemeckého územia obmedzuje voľný pohyb služieb a tovaru neprimeraným spôsobom.  Zároveň protestuje proti uplatňovaniu niektorých medzinárodných dopravných operácií  a opatrení na tranzit. Vytvárajú neprimerané administratívne prekážky, ktoré bránia správnemu fungovaniu trhu.

Nemecké orgány majú teraz dva mesiace na reakciu na tvrdenia, ktoré im EK poslala v liste úradného oznámenia. Ten sa týka len konkrétneho prípadu nemeckého práva. EK však môže prijať ďalšie iniciatívy na objasnenie predpisov. Napríklad v súvislosti s balíkom mobility pracovnej sily, ktorý sa plánuje prijať v tomto roku.

Komisia podporuje zavedenie minimálnej mzdy v Nemecku, čo je v súlade so záväzkom sociálnej politiky EÚ. Avšak musí zabezpečiť, aby uplatňovanie vnútroštátnych opatrení bolo plne kompatibilné s právom EÚ.

Viac..  Robert Hajšel o nových pravidlách povinného zmluvného poistenia v EÚ: Nemôže sa stávať, aby klient nebol odškodnený

Nemecko je 22. krajinou v EÚ, ktorá zaviedla minimálnu mzdu. Tá je stanovená na 8,50 eur za hodinu. Zákon sa však vzťahuje aj na spoločnosti mimo Nemecka, ktoré v krajine  poskytujú služby. Firmy  v určitých odvetviach, vrátane dopravy, sú povinné oznámiť sa nemeckým colným orgánom prostredníctvom špecifických foriem. Sankcie za porušenie týchto oznamovacích povinností sa môžu vyšplhať na 30 000 až 500 000 eur v prípade, že vyplatená čiastka nie je v súlade s nemeckým právom.

O jac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …