FIFA: Európsky parlament vyzýva na voľbu nového dočasného prezidenta


Európsky parlament prostredníctvom vo štvrtok schváleného uznesenia vyjadril ľútosť nad nedávnymi obvineniami z korupcie v Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA), ktoré vážne poškodili dôveryhodnosť a bezúhonnosť svetového futbalu. Poslanci vyzvali na nulovú toleranciu voči korupcii vo futbale a podčiarkli dôležitosť naliehavých hĺbkových štrukturálnych reforiem FIFA.

Parlament privítal odstúpenie Josepha Blattera z funkcie prezidenta FIFA a vyzval federáciu, aby vybrala jeho dočasného nástupcu. FIFA by mala zaviesť transparentný, vyvážený a demokratický proces rozhodovania, ktorý by sa týkal aj voľby nového prezidenta, uvádza sa v texte schváleného uznesenia.

Majstrovstvá sveta v rokoch 2018 a 2022: Anulovanie pri preukázaní korupcie

Všetci funkcionári, ktorí sa dopustili finančných deliktov, by mali byť prepustení a všetky rozhodnutia spojené s korupciou alebo trestnou činnosťou by mali byť prehodnotené, uvádza sa v uznesení.

Poslanci podčiarkli dôležitosť vyšetrovania justičných orgánov Švajčiarska a USA vo veci rozhodnutia výkonného výboru FIFA o pridelení organizácie majstrovstiev sveta v rokoch 1998, 2010, 2018 a 2022 Francúzsku, Južnej Afrike, Rusku a Kataru. Privítali tiež vyhlásenie predsedu výboru FIFA pre audit a dodržiavanie predpisov o možnom anulovaní pridelenia majstrovstiev sveta v rokoch 2018 a 2022, ak sa nájdu dôkazy, že boli pridelené len v dôsledku korupcie.

Kontrola etických štandardov nezávislým orgánom

 Nakoľko korupcia vo FIFA je rozbujnená, systémová a hlboko zakorenená, futbalová federácia musí podľa poslancov bezodkladne uskutočniť hĺbkové štrukturálne reformy, vrátane revízie svojho štatútu, štruktúry, kódexov a prevádzkových politík. FIFA by mala posilniť svoju transparentnosť a zodpovednosť, a to najmä v súvislosti s rozhodovacími procesmi a odmeňovaním členov výkonného výboru a vyššieho manažmentu. Súčasťou reforiem by malo byť aj obmedzenie funkčných období a nezávislá hĺbková kontrola členov výkonného výboru, uvádza sa v uznesení.

Viac..  Štát plánuje projekt Európske hlavné mesto kultúry 2026 podporiť sumou 15 miliónov eur

Poslanci vyzvali FIFA, aby pre členov vedenia a výkonného výboru zaviedla prísne etické normy a kódex správania, na ktorých dodržiavanie by dohliadal nezávislý monitorovací orgán.

Plná spolupráca EÚ a členských štátov s vyšetrovateľmi

Parlament vyzval EÚ a jej členské štáty, aby plne spolupracovali pri prebiehajúcich aj budúcich vyšetrovaniach korupčných praktík v rámci FIFA. Európska spolupráca pri presadzovaní práva, ako aj spolupráca orgánov činných v trestnom konaní, by mala byť podľa poslancov posilnená, napríklad prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov. Uznesenie tiež požaduje prijatie primeraných opatrení na riešenie akýchkoľvek náznakov korupcie zo strany funkcionárov FIFA a národných futbalových zväzov na území EÚ.

Hry v Baku a politickí väzni v Azerbajdžane

Parlament v stredu večer diskutoval aj o Európskych hrách 2015, ktoré sa konajú v azerbajdžanskom Baku, teda v krajine, ktorá väzní väčšinu svojich obhajcov ľudských práv. Poslanci vyzvali členské štáty (Radu EÚ), aby vyvinuli tlak na olympijské výbory a veľké športové federácie s cieľom zaradiť dodržiavanie ľudských práv, teda jednu zo základných hodnôt EÚ, medzi kritériá výberu usporiadateľov medzinárodných športových podujatí. Väčšina poslancov zdôraznila, že veľké športové podujatia majú významné hospodárske a politické dôsledky a vyjadrila obavu zo zneužívania týchto podujatí autoritárskymi režimami na posilnenie reputácie svojich krajín a legitimizovanie svoje moci.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Orban

Maďarskí poslanci schválili rezolúciu požadujúcu obmedzenie právomocí Európskeho parlamentu

Maďarskí zákonodarcovia v utorok schválili rezolúciu, ktorou žiadajú obmedzenie právomocí Európskeho parlamentu, pretože podľa nich …