Miguel Cañete: Kde je vôľa, tam je cesta. Členské štáty dnes tú vôľu ukazujú


 

Päťstranné energetické fórum je rámec regionálnej spolupráce strednej a západnej Európy. V roku 2005 ho založili ministri energetiky Beneluxu, Rakúska, Nemecka a Francúzska (Švajčiarsko sa pridalo ako stály pozorovateľ) s cieľom podporovať spoluprácu pri cezhraničnej výmene elektriny.

Komisia s ôsmimi členskými štátmi (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Nemecko, Poľsko a Švédsko) a Nórskom (v postavení pozorovateľa) v októbri 2008 zriadila skupinu BEMIP na vysokej úrovni. Jej poslaním je ukončiť energetickú izoláciu Pobaltia a plne ho integrovať do energetického trhu EÚ. Na jeseň 2014 Komisia iniciovala reformu BEMIPu, aby ešte posilnila spoluprácu regiónu v energetických otázkach.

Politické vyhlásenie o regionálnej spolupráci v oblasti bezpečnosti dodávok elektriny podpísalo Nemecko, Dánsko, Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Francúzsko, Luxembursko, Belgicko, Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko a Nórsko. Inicioval ho nemecký štátny tajomník zodpovedný za transformáciu energetiky s cieľom posilniť flexibilitu trhov s elektrinou a uľahčiť transformačný proces.

Európska komisia a krajiny regiónu Baltského mora podpísali memorandum o porozumení zamerané na modernizáciu a posilnenie plánu prepojenia baltského trhu s energiou. Dvanásť európskych krajín zároveň podpísalo vyhlásenie o regionálnej spolupráci v oblasti bezpečnosti dodávok elektriny na európskom vnútornom trhu. Nasledoval aj podpis politického vyhlásenia pätstranného energetického fóra.

Regionálna spolupráca so susednými krajinami v rámci Európskej únie je kľúčovým prvkom energetickej únie. Je nevyhnutná na zabezpečenie neprerušeného zásobovania energiou a dostupných cien pre spotrebiteľov. Takáto spolupráca prispeje k integrácii trhov v celej EÚ a k mobilizácii plného potenciálu obnoviteľných zdrojov v energetickom systéme.

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete povedal: Tieto dohody sú prvým míľnikom. Sú politickým podkladom intenzívnejšej európskej spolupráce na poli energetiky. Signatárske štáty sú odhodlané posilniť bezpečnosť dodávok energie ďalšou integráciou trhov. Ide o jeden zo základných prvkov energetickej únie, ktorá patrí medzi hlavné priority Junckerovej Komisie. Členské štáty začínajú synchronizovať úsilie a spolupracovať na lacnejších a účinnejších riešeniach. Kde je vôľa, tam je cesta. Členské štáty dnes tú vôľu ukazujú.

Politické vyhlásenie o regionálnej spolupráci v oblasti bezpečnosti dodávok elektrinyna európskom vnútornom trhu podpísalo Nemecko, Dánsko, Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Francúzsko, Luxembursko, Belgicko, Holandsko, Švédsko, ako aj susedné krajiny Švajčiarsko a Nórsko. Stanovuje politický záväzok lepšie koordinovať vnútroštátne energetické politiky, a to aj z hľadiska bezpečnosti dodávok, efektívnejšie využívať existujúce elektrické siete a viac integrovať energiu z obnoviteľných zdrojov do vnútroštátnych trhov.

Viac..  Komisia rozhodla: Chorvátsko splnilo podmienky pre prijatie eura 1. januára

Z vyhlásenia vyplýva značná blízkosť názorov na kľúčové výzvy a príležitosti ďalšej integrácie trhov s elektrinou medzi regionálnymi zoskupeniami členských štátov. Komisia s cieľom riešiť tieto výzvy a využiť potenciál integrovaného trhu pripravuje návrhy revízie modelu trhu s elektrickou energiou, ktoré sa majú uverejniť v roku 2016. Toto leto má o spomínanom modeli vyjsť aj konzultačné oznámenie.

Druhé politické vyhlásenie päťstranného energetického fórapodpísalo Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Luxembursko a Rakúsko. Vo fóre je zastúpená vyše tretina obyvateľov EÚ a viac než 40 % jej výroby elektriny. Má podporovať otvorený a transparentný regionálny dialóg v záujme posilnenej bezpečnosti dodávok, ako aj väčšej integrácie a flexibility trhov. Osobitne vypracuje spoločnú metodiku regionálneho vyhodnocovania rizík pre bezpečnosť dodávok a vytvorí vhodné podmienky na cezhraničné obchodovanie s elektrinou.

Memorandum o porozumení zamerané na posilnený plán prepojenia baltského trhu s energiou (BEMIP) podpísalo Estónsko, Fínsko, Nemecko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Švédsko a Nórsko (Dánsko ho podpíše v neskoršej fáze). Krajiny v záujme ukončenia energetickej izolácie Pobaltia a jeho plnej integrácie do energetického trhu EÚ rozšírili záber iniciatívy BEMIP, keď k existujúcim oblastiam spolupráce (vnútorný trh s energiou, prepojenia a výroba elektriny) pridali nové vrátane energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov či bezpečnosti dodávok. V memorande sa predpokladá aj účinnejšia spolupráca na začleňovaní Pobaltia do kontinentálnej európskej synchrónnej oblasti.

 

 

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

emisie

Stav energetickej únie: Pokrok v oblasti prechodu na čistú energiu a základ pre zelenú obnovu

Komisia prijala správu o stave energetickej únie za rok 2020 a jej sprievodné dokumenty, ktoré sa zameriavajú …