Maďarsko: Poslanci odsúdili vyhlásenia Viktora Orbána o treste smrti


Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán 28. apríla vyhlásil, že je potrebné začať verejnú diskusiu o znovuzavedení trestu smrti v krajine. Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz po telefonickom rozhovore s premiérom Orbánom, ktorý sa uskutočnil dňa 30. apríla, vydal stanovisko, podľa ktorého ho Viktor Orbán uistil, že maďarská vláda neplánuje vykonať žiadne kroky smerujúce k znovuzavedeniu trestu smrti v krajine a bude rešpektovať a ctiť si záväzky vyplývajúce zo zmlúv EÚ a jej legislatívy. Napriek tomuto uisteniu však nasledujúci deň, 1. mája, premiér Orbán v rozhovore pre maďarský verejnoprávny rozhlas zopakoval svoje predošlé vyhlásenia o možnom znovuzavedení trestu smrti.

Verejná konzultácia o migrácii bola iniciovaná maďarskou vládou v máji 2015.

Otázkou možného znovuzavedenia trestu smrti v krajine EÚ – a z toho vyplývajúcich následkov, sa 7. mája zaoberal na naliehavú žiadosť Konferencie predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) Výbor EP pre občianske slobody.

Reakcie slovenských poslancov

“Niektoré vyhlásenia maďarského premiéra vyvolali reakciu politikov EÚ. Na zákaz trestu smrti sa EÚ díva ako na výsostný civilizačný výdobytok, ohľadne migrácie EÚ varuje pred prejavmi xenofóbie. Na druhej strane, Orbán má pravdu v tom, že EÚ nemá premyslenú imigračnú politiku a to je vážny nedostatok,” uviedol poslanec Pál Csáky (EPP, SK).

“Ochrana ľudského života je jedna z najdôležitejších povinností volených zástupcov občanov.  Manévrovanie Viktora Orbána je v tomto prípade neprípustné nakoľko trest smrti je v ostrom rozpore so základným ľudským právom na život,” uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

“Sloboda, demokracia a tolerancia sú hodnoty, ktoré nás robia Európanmi. Niektoré vyhlásenia a kroky Viktora Orbána sa z týchto hodnôt vymykajú. Práve v čase, keď čelíme vážnym výzvam, sú pokusy o odstraňovanie základných prvkov demokracie mimoriadne nebezpečné pre bezpečnosť celého nášho priestoru,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

“Uznesenie som nepodporila nie preto, že by som súhlasila so zavedením trestu smrti, ale z dôvodu, že všetky členské štáty majú právo viesť diskusie so svojimi občanmi. Ak by Maďarsko prekročilo rovinu debát a vyvíjalo ďalšie iniciatívy, Komisia ako strážkyňa zmlúv EÚ je povinná zasiahnuť,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Európsky parlament prostredníctvom v stredu schváleného uznesenia vyzval Európsku komisiu, aby posúdila situáciu v Maďarsku a zaviedla mechanizmus každoročného hodnotenia stavu demokracie, právneho štátu a základných práv vo všetkých členských štátoch. Znovuzavedenie trestu smrti v Maďarsku by podľa poslancov bolo v rozpore so zmluvami a Chartou základných práv Únie. Parlament tiež označil verejnú konzultáciu o migrácii, ktorú iniciovala maďarská vláda, za zavádzajúcu, neobjektívnu a nevyváženú

Viac..  Ivan Štefanec: Nemôžeme spochybňovať základné hodnoty EÚ ako to robí napríklad aj Poľsko

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 362 (za): 247 (proti): 88 (zdržalo sa hlasovania), odsudzuje opakované vyhlásenia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána o možnom obnovení trestu smrti v krajine a poukazuje na povinnosť predsedov vlád ísť príkladom. Hlasovanie Európskeho parlamentu nadväzuje na plenárnu rozpravu z 19. mája o situácii v Maďarsku, ktorej sa zúčastnil aj premiér Orbán a podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.

Trest smrti povedie k aktivácii článku 7

Trest smrti je nezlučiteľný s hodnotami rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, na ktorých je Únia založená, uvádza sa v uznesení, ktoré zároveň zdôrazňuje, že každý členský štát, ktorý by opätovne zaviedol trest smrti, by tak porušil zmluvy a Chartu základných práv EÚ. Parlament varoval, že závažné porušenie hodnôt členským štátom by viedlo k začatiu postupu podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), ktorý by mohol vyústiť v odobranie hlasovacích práv krajiny v Rade (ministrov) EÚ.

Konzultácia o migrácii: zavádzajúca, neobjektívna a nevyvážená

Uznesenie tiež kritizuje verejnú konzultáciu o migrácii iniciovanú maďarskou vládou. Napriek tomu, že verejná konzultácia môže byť pre vlády dôležitým a cenným nástrojom na vypracovávanie politík, jazyk, ktorý sa používa v tejto konzultácii, je podľa poslancov veľmi zavádzajúci, neobjektívny a nevyvážený, pričom skreslene vytvára priamu súvislosť medzi migráciou a bezpečnostnými hrozbami.

Potreba lepšej kontroly demokracie a právneho štátu

Parlament naliehavo vyzval Komisiu, aby bezodkladne iniciovala hĺbkový monitorovací proces v súvislosti so situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku a aby do septembra 2015 predložila Parlamentu a Rade svoje závery.

Uznesenie tiež Komisiu žiada, aby predložila návrh na zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktorý by fungoval ako nástroj na dodržiavanie a presadzovanie Charty základných práv a zmlúv EÚ, ktoré podpísali všetky členské štáty. Parlament zároveň poveril svoj Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby prispel k vypracovaniu tohto návrhu nelegislatívnym uznesením, ktoré by malo byť plénom schválené do konca tohto roka.

 

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec o boji voči detskej práci: Vždy je dôležité nielen čo vyrábame, ale aj ako to vyrábame

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …