Inuiti budú môcť loviť tulene aj naďalej, Brusel im dal výnimku

Výnimka z európskeho zákazu obchodovania s výrobkami z tuleňov bola zrušená  Výborom pre vnútorný trh. Europoslanci vylúčili výrobky z tuleňov pochádzajúce z lovu na „udržateľné riadenie morských zdrojov“ v súlade s rozhodnutím  Svetovej obchodnej organizácie. Výnimka pre Inuitské komunity, ktorých život je na tomto obchodovaní závislý však naďalej ostáva.

 “Veľká väčšina poslancov bola pre zachovanie výnimky pre Inuitov. Naša dohoda odráža právo na sebaurčenie Inuitov a iných domorodých komunít. Lov tuleňov je integrálnou súčasťou kultúry a identity týchto komunít a zároveň má významný podiel na ich živobytí . Ich tradičný spôsob života patrí medzi kultúrne dedičstvo,” povedal Cristian Silviu Buşoi, člen Európskej ľudovej strany.

EÚ zakázala obchodovanie s výrobkami z tuleňov ešte v roku 2009. Povolila však dve výnimky, pre Inuitov a iné domorodé komunity a výnimku na lov v malom meradle s cieľom zabezpečiť “udržateľné riadenie morských zdrojov”.  V júni 2014 však Svetová obchodná organizácia napadla tieto výnimky s argumentom, že majú diskriminačný charakter. To prinútilo Európsku komisiu, aby vo februári 2015 predložila nový návrh.

Viac..  Martina Hojsíka zvolili za podpredsedu vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT) v Európskom parlamente

Poslanci podporili návrh Komisie zladiť pravidlá EÚ sa rozhodnutím Svetovej obchodnej organizácie. Výnimka na lov v malom meradle s cieľom zabezpečiť  “udržateľné riadenie morských zdrojov” bola zrušená a výnimka pre Inuitov užšie špecifikovaná. Inuiti tak budú môcť predávať výrobky z tuleňov v EÚ len vtedy, ak ich lovecké metódy majú náležitý ohľad na dobré životné podmienky zvierat a sú súčasťou kultúry ich komunity. Predaj výrobkov zároveň nesmie byť vedený za komerčnými účelmi, ale iba za účelom nevyhnutného obstarávania živobytia. Ak Komisia odhalí dôkazy o tom, že lovy sú vedené predovšetkým pre komerčné účely, môže obmedziť alebo zakázať uvádzanie výrobkov na trh.

 

O dom

Avatar

Odporúčame pozrieť

leyen

Správa o stave Únie: Nový akčný plán na úspešnejší boj proti rasizmu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie 2020 oznámila …