Mali by byť budovy a verejné priestranstvá chránené autorskými právami?

Odfotografovať sa pred zaujímavou budovou a následne zavesiť fotku na Facebook je dnes veľmi banálna záležitosť. Vo viacerých krajinách totiž existuje tzv. “sloboda panorámy”, vďaka ktorej si nemusíte klásť otázku či ste náhodou neporušili autorské práva architekta. No nie všade je tomu tak. Európsky parlament v súčasnosti zvažuje, či by táto sloboda nemal byť rozšírená na všetky členské štáty. Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s dvomi poslancami, ktorí majú na túto vec odlišné názory.

Európska komisia momentálne pripravuje návrh na zmenu platnej legislatívy, ktorá zatiaľ neberie do úvahy reálie dnešného digitálneho veku. Julia Reda pri tejto príležitosti vypracovala iniciatívnu správu, v ktorej navrhuje, aby bola sloboda panorámy zavedená vo všetkých členských krajinách. Jean-Marie Cavada však podal protinávrh, podľa ktorého by malo komerčné využitie fotografií budov podliehať súhlasu držiteľa práv. Jeho návrh už prešiel hlasovaním vo výbore pre právne veci, no čaká ho ešte hlasovanie v pléne.

Julia Reda (Zelení/ESA, Nemecko)

Na svete je len málo vecí, ktoré sú silnejšie ako ľudská túžba vyjadrovať svoje zážitky a myšlienky a to buď písmom, obrazom alebo piesňou. Naše zákony sa snažia o odmeňovanie autorov ako aj o podporu kreativity. Okrem toho poskytujú usmernenia pre prípady, keď sa stretávajú rozdielne záujmy.

Sloboda panorámy je kodifikácia toho, že z verejnej sféry môže mať úžitok skutočne každý. Budova alebo socha si zaslúži a aj dostáva právnu ochranu, no táto ochrana sa končí tam, kde sa začína ochrana verejnej sféry.

Viac..  Pozvánka na Minifestival európskeho filmu 7x7

Na to aby copyright fungoval a aby bol akceptovaný, potrebuje robiť viac, ako len ochraňovať dielo. Musí poskytovať voľný priestor pre tých, ktorí portrétujú, robia sochy, citujú alebo píšu kritiky. Sloboda panorámy je súčasťou tohto voľného priestoru pre 500 miliónov európskych autorov.

Jean-Marie Cavada (ALDE, Francúzsko)

Môj návrh kontruje plánom Julie Redy, ktoré spočívajú v ustanovení slobody panorámy vo všetkých členských štátoch.

Každý členský štát má možnosť rozhodnúť sa, či do svojej legislatívy začlení alebo nezačlení výnimky (vrátane slobody panorámy) v súlade so svojimi kultúrnymi osobitosťami. Navrhujem, aby rozhodnutie ostalo na tejto úrovni.

Komerčné využívanie reprodukcií diel, ktoré sa nachádzajú vo verejných priestranstvách, môže viesť k zneužitiu, ktorého obeťami nie sú len autori, ale i užívatelia. Wikimedia by chcela využívať tieto diela nielen na vzdelávacie ale aj komerčné účely a to bez odmeňovania ich autorov. Plateniu autorských práv za komerčné využívanie fotografií sa vyhýba i Facebook, ktorý vo svojich pravidlách uvaľuje túto povinnosť na svojich užívateľov.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

mesto, budovy

Inštitúcie EÚ by mali zlepšiť správu budov, tvrdia audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov inštitúcie EÚ z celkového hľadiska riadia svoje výdavky na …