Domov / EKO/ENVIRO / Lov tuleňov ostáva pre Inuitov legálny

Lov tuleňov ostáva pre Inuitov legálny

Europoslanci dospeli k predbežnej dohode o obchodovaní s výrobkami z tuleňov. Doposiaľ boli pre lov tuleňov a obchodovanie s výrobkami z nich vyrobenými udelené dve výnimky. Jedna z nich bola výnimka pre inuitské komunity, pre ktoré patrí lov tuleňov k významnému zdroju obživy a je zároveň súčasťou kultúrneho dedičstva tejto komunity. Druhá výnimka  doteraz platila pre lov vedený na ochranu zdrojov rybolovu.  Výsledkom rokovaní  je zrušenie výnimky pre lov vedený na ochranu zdrojov rybolovu. Výnimka pre inuitské komunity naďalej ostáva, aj tá však musela byť aktualizovaná.

Inuiti tak budú môcť predávať výrobky z tuleňov v EÚ, len vtedy, ak ich lovecké metódy budú brať náležitý ohľad na dobré životné podmienky zvierat. Lov je totiž pre tieto komunity neoddeliteľnou súčasťou ich tradície a prispieva k ich živobytiu. Avšak, ak Komisia odhalí dôkazy o tom, že lovy sú vedené predovšetkým pre komerčné účely, môže obmedziť alebo zakázať uvádzanie výrobkov z týchto lovov na trh.

“Som veľmi spokojný s výsledkom rokovaní  a som si istý, že po finálnom rokovaní v Coreperu budeme počuť dobré správy. Finálna verzia bude zahŕňať novú sadu kritérií, podľa ktorých výrobky z tuleňov vyplývajúce z lovu Inuitov by mohli byť uvádzané na trh. Parlament tiež schválil nový článok, ktorý odkazuje na potrebu riadne informovať občanov, že výrobky z tuleňov pochádzajúce z lovu Inuitov a iných domorodých komunít sú legálne,” povedal spravodajca, Cristian-Silviu Buşoi.

Viac..  Uhlíková neutralita v roku 2050? Európsky parlament je v tejto oblasti ambiciózny

EÚ zakázala obchod s výrobkami z tuleňov v roku 2009 v reakcii na obavy o dobré životné podmienky zvierat. Povolila ale dve výnimky. V júni 2014 však Svetová obchodná organizácia (WTO) napadla tieto výnimky z dôvodu, že by mohli mať diskriminačný charakter. EÚ bola preto donútená aktualizovať svoje pravidlá o obchodovaní s výrobkami z tuleňov.

Predbežná dohoda ešte musí byť formálne schválené výborom Rady a Výborom pre vnútorný trh. Po jej schválení bude musieť Komisia do konca roka 2019 vydať správu o zavedení nových pravidiel, so zvláštnym zreteľom na ich vplyv na Inuitské spoločenstvo.

O dom

Avatar

Odporúčame pozrieť

Hojsik

Martin Hojsík: Klimatická kríza je najväčšou výzvou našej doby

Konferencia prezidentov frakcií Európskeho parlamentu akceptovala návrh liberálnej frakcie Renew Europe (Obnovme Európu) na vyhlásenie …