Popredné recyklačné spoločnosti mali vytvoriť kartel, Brusel ich vyšetruje

Európska komisia informovala päť vedúcich recyklačných firiem, ktoré sú podozriví z kartelových aktivít pri nákupe olovených akumulátorov, čím porušili protimonopolné opatrenie EÚ. Zaslanie oznámenia nemajú vplyv na výsledok vyšetrovania.

V Európe sa prakticky všetky olovené batérie recyklujú, hneď ako sa prestanú používať, pričom väčšinou ide o autobatérie. Recyklačné spoločnosti kupujú tieto použité batérie od rôznych dodávateľov a následne z nich extrahujú olovo. To môže byť opäť použité na výrobu nových produktov a čo bolo považované za odpad sa znova môže zmeniť na zdroj. K tomuto spôsobu recyklácie sa hlási program Európskej komisie strategickej obnove ekonomiky.

Komisia od roku 2009 až 2012 upodozrieva päť popredných recyklačných spoločností (v Belgicku, Francúzsku, Holandsku a Nemecku) z účasti na karteli týkajúcich sa výkupných cien olovených akumulátorov. V sérii pripomienok tvrdí, že sa tieto spoločnosti dohodli alebo koordinujú svoje správanie len v záujme získania vyššej marže. Tým pádom by mohlo dôjsť k zníženiu cien, ktoré spoločnosti platia dodávateľom. Mnohí z nich sú pritom sú malé a stredné podniky.

Ak by sa tieto skutočnosti potvrdili, išlo by o porušenie pravidiel EÚ, ktoré zakazujú protisúťažné obchodné praktiky ako sú napríklad tajné dohody o rozdelení trhu (článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

Viac..  Michal Wiezik: Na masívne spaľovanie dreva doplatia naše lesy, klíma a v konečnom dôsledku my všetci. VIDEO

Komisia začala vyšetrovanie neohlásenými kontrolami už v septembri 2012. Oznámenie o pripomienkach je formálnym krokom pri vyšetrovaní porušenia protimonopolných pravidiel EÚ. Komisia písomne informuje dotknuté strany o vznesených výhradách, pričom spoločnosti majú k dispozícii vyšetrovací spis. Môžu reagovať písomne alebo požiadať o ústne vypočutie pred zástupcami Komisie a vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej súťaže.

Ak by Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy o porušení, môže prijať rozhodnutie zakazujúce takúto činnosť a udeliť pokutu až do výšky 10% ročného celosvetového obratu spoločnosti.

O jac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: Strategické suroviny by sme mali ťažiť aj v chránených oblastiach, ale za prísnych podmienok. VIDEOBLOG

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU. Udržateľné dodávky kritických surovín sú pre priemysel EÚ …