Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k revízii Smernice o AVMS

Smernica EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), ktorá je v rámci harmonizácie pravidiel vysielania a poskytovania audiovizuálnych služieb implementovaná do národných legislatív členských štátov EÚ, bola prijatá v roku 2007. V budúcom roku ju plánuje Európska komisia revidovať, preto v týchto dňoch otvorila verejnú konzultáciu o jej úprave, do ktorej sa môžu popri regulačných orgánoch, poskytovateľoch obsahu a telekomunikačných služieb a producentoch zapojiť aj predstavitelia akademickej obce, zástupcovia tretieho sektora a občania.

Komisia vytypovala niekoľko okruhov problémov, ktorých by sa revízia smernice mala dotknúť. Prvou oblasťou je zabezpečenie rovnakých podmienok regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb, druhou zabezpečenie optimálnej úrovne ochrany spotrebiteľa, zvýšiť by sa mala tiež ochrana používateľa a upevniť zákaz nenávistných prejavov a diskriminácie. Ďalšími oblasťami sú podpora európskeho audiovizuálneho obsahu, posilnenie jednotného trhu
a posilnenie slobody a plurality médií, prístupu k informáciám a prístupu k obsahu pre osoby so zdravotným postihnutím (multimodálny prístup).

Účelom konzultácie je získať konkrétne skúsenosti a spätnú väzbu od poskytovateľov, ale aj príjemcov služieb, ktorými sú televízne vysielanie a on-line služby (napr. Netflix, iTunes, YouTube, DailyMotion, HBO GO). Zmeny prijaté novelizáciou Smernice sa prejavia aj v Zákone o vysielaní a retransmisii, preto sa do verejnej konzultácie aktívne zapojí aj Rada pre vysielanie a retransmisiu. S výzvou formulovať svoje pripomienky oslovila Rada aj slovenských televíznych vysielateľov.

Viac..  Šestica europoslancov požiadala EK o preskúmanie vysokých trestov za marihuanu na Slovensku

Dotazník ako ja podrobnejšie informácie o prebiehajúcej konzultácii sú dostupné na webovej stránke Európskej komisieZáverečný termín pre odoslanie pripomienok je 30. september 2015.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Komisia

Komisia vyzýva 19 členských štátov na vykonanie digitálnych a mediálnych právnych predpisov

Európska komisia (EK) vo štvrtok informovala, že podniká právne kroky proti 19 členským štátom. Dôvodom …